Altenerding

Zbirka podatkov AltenerdingDB *

Vir podatkov

SAGE, Walter 1984, Das Reihengräberfeld von Altenerding in Oberbayern. – Germanische Denkmäler der Völkerwanderungszeit, Serie A, Band XIV. Berlin.

Opis zbirke

Podatki so urejeni v 4 tabelah v formatu ACCESS 8.0. Velikost datoteke je 4,6 MB.

Tabela Grobovi
Vsebuje podatke o grobovih in pokojnikih tako kot so bili predstavljeni v Sagejevem katalogu. Podatki so večinoma tekstovni in neklasificirani. Uporabni so za tistega, ki bi želel klasificirati gradivo z novimi kriteriji.

Tabela Predmeti
Vsebuje podatke o posameznih predmetih. Prevzeti so opisi iz Sagejevega kataloga, delno so dopolnjeni po ogledu originalov. Podatki so večinoma tekstovni in neklasificirani. Uporabni so za tistega, ki bi želel klasificirati gradivo z novimi kriteriji.

Tabela Spone
Vsebuje klasificirane lastnosti posameznih spon in koordinate njihovih najdišč (večinoma grobov) na prostoru grobišča. Prilagojena je delu s programom MapInfo, ki ne upošteva Accessovih polj z lastnostjo »Memo«. Tako so lastnosti razdeljene na dve polji, ki imata »Text« lastnost. Zato je treba pri analizi vedno upoštevati obe polji (Lastosti1, Lastosti2) hkrati.

Tabela AltenerdingDB
Vsebuje podatke o grobovih in njihovi vsebini ter 4 domnevne kultne točke. Vse opremljeno s koordinatami lege na grobišču. Prilagojena je delu s programom MapInfo, ki ne upošteva Accessovih polj z lastnostjo »Memo«. Tako so lastnosti spon razdeljene na dve polji, ki imata »Text« lastnost. Zato je treba pri njihovi analizi vedno upoštevati obe polji (SponeLast1, SponeLast2) hkrati. Vsi podatki so bodisi številčni, bodisi klasificirani tekstovni. Na tej tabeli tudi sloni nadaljnje izvrednotenje grobišča.

Geslovnik klasifikacijskih oznak ter opis polj tabel Spone in AltenerdingDB je na voljo kot posebna datoteka v formatu WORD 8.0.

Stratigrafski odnosi med grobovi so na voljo kot posebna datoteka v formatu WORD 8.0. Znak < pomeni: starejši. A < B = A je starejši od B. Znak / pomeni, da gre za sočasni pokop.

Splošno

Izdelavo morebitnih poizvedb in obrazcev prepuščam uporabnikom, ker so odvisne od njihovih vsakokratnih želja. Z zapisom v ustreznem formatu, je podatke mogoče prenesti tudi v programe, ki so drugačni od tistih, ki sem jih uporabljal jaz

Dodatne informacije: pleterski@zrc-sazu.si.

* Datoteke so kompresirane. Po prenosu z dvoklikom sprožite dekompresijski postopek.

Na vrh