Andrej Pleterski, Mateja Belak

Puščava nad Starim trgom pri Slovenj Gradcu

Digitalni katalog

Ljubljana, 2002


Schlosserjev načrt Puščave.

1911 in 1995 je bilo na Puščavi nad Starim trgom pri Slovenj Gradcu odkritih 138 grobov iz pozne antike in zgodnjega srednjega veka.
Poznoantično grobišče je nastalo najprej konec 4. st. in bilo v uporabi v celem 5. st. V njem so najverjetneje pokopavali prebivalce antičnega Colatia.
Grobov, ki bi jih lahko uvrstili samo v 6. ali 7. st., ni. Na starem kultnem mestu so ponovno pričeli pokopavati najkasneje na začetku 8. st. Vsi pokopi 8. st so na severozahodni polovici grobišča, vsi grobovi 9. st. na njegovi jugovzhodni polovici.
Strukturne spremembe, ki so se zgodile pri prehodu iz 8. v 9. st. so verjetno posledica nastanka Gradca - bivališča slovenjegraškega župana, poleg grobišča.
Konec 9. st. ali na začetku 10. st. pokopavanje na Puščavi preneha.

Vsi temeljni podatki o stratigrafskih enotah so zajeti v digitalni zbirki. Stisnjeni so zapisani v
MS Access 97 (89 KB) ali
MS Access 2000 (84 KB).

Lahko si jo naložite in opravljate analize po svojem izboru.
V pomoč je opis zbirke

Na vrh