Program za izračunavanje prostornine posod z izvihanim ustjem

Na voljo vam je program, s katerim lahko izračunavate prostornino posod z izvihanim ustjem. Napisan je v odprti kodi kot aplikacija v MS ACCESS-u. Program sestavljata tabela in obrazec, v katerega vnašate vrednosti. Na slednjem je tudi ukazni gumb, ki ustvari izračun. Vnašate notranje mere posode v cm (t.j. premeri in višine), rezultat pa je v litrih. Če vas zanima prostornina samo do najožjega dela vratu, ali če ustje ni ohranjeno, vpišemo kot največjo višino vrednost 0.

Program si pretočite na disk in z dvoklikom naložite. (Velikost datoteke je 20 KB.)

Vid Pleterski
Ljubljana, 2003

Število obiskov: