Inštitut za arheologijo ZRC SAZU [English]

O inštitutu Sodelavci Program Projekti Laboratorij ZbirkeZnanstvena srečanja
Pisni arhiv Publikacije Knjižnica Povezave NOVO Spletni arhivZa študente

DROBCI LEDENODOBNEGA OKOLJA

Velike podnebne spremembe razkrite na podlagi malih fosilov. Nekdanje okolje na meji med zgodnjim in srednjim würmom v okolici Divjih bab I (Z Slovenija)

Borut TOŠKAN, Janez DIRJEC


Najmanjše število živali (MNI ) in skupno število določenih primerkov (NISP) v fosilnih združbah malih sesalcev iz sklopa plasti 8/10–13 iz Divjih bab I (izkopavanja iz let 1990–1999 in 2006). Podana je tudi skupna prostornina pregledane frakcije sedimenta velikosti 0,5 do 10 mm na vsak od obeh vzorcev.

Izvleček

V mlajšepleistocenskih (OIS 3 in OIS 5a) plasteh paleolitskega jamskega najdišča Divje babe I so bili med manjšimi zaščitnimi izkopavanji v letu 2006 najdeni ostanki najmanj 113 primerkov malih sesalcev, pripadajočih vsaj 15 različnim vrstam: Sorex alpinus, S. araneus, S. minutus, Talpa europaea, Chionomys nivalis, Arvicola ex gr. amphibious - schermann, Myodes glareolus, Microtus agrestis, M. arvalis, M. liechtensteini, M. subterraneus, Apodemus sylvaticus, A. flavicollis, Glis glis, in najmanj ena vrsta netopirjev. Na podlagi tedanjih združb malih sesalcev izhaja, da je povišana vlažnost v zaključnih fazah kronocone OIS 5a botrovala začetku širjenja gozdov na račun dotlej prevladujočih odprtih habitatov. Navedeni proces se je nadaljeval tudi v kronoconi OIS 3, ko je življenski prostor v okolici Divjih bab I predstavljal mozaičen preplet pretežno iglastih gozdov, travnatih površin in skalnatih predelov. Skladno z zaostritvijo klimatskih razmer je prišlo tudi do sprememb v spolni strukturi v jami prezimovajočih jamskih medvedov v korist samcev. Pridobljeni rezultati pomenijo neodvisno potrditev že objavljenih paleookoljskih rekonstrukcij za območje v okolici Divjih bab I na prehodu iz zgodnjega würma v srednji.

Ključne besede: Divje babe I, Slovenija, mlajši pleistocen, mikrofavna, jamski medved, paleoklima

***

2011, (Opera Instituti Archaeologici Sloveniae, 21), 280 str., 44 črno-belih fotografij, 10 načrtov, 52 preglednic, 71 grafov in 9 zemljevidov, 20 x 29 cm, trda vezava, ISBN 978-961-254-257-3.

Opera 21   Na vrh