Inštitut za arheologijo ZRC SAZU [English]

O inštitutu Sodelavci Program Projekti Laboratorij ZbirkeZnanstvena srečanja
Pisni arhiv Publikacije Knjižnica Povezave NOVO Spletni arhivZa študente

Poznoantična utrjena naselbina Tonovcov grad pri Kobaridu.
Najdbe

Vsebina


Prstan iz groba 3. (Foto: M. Zaplatil.)

 • Predgovor (Zvezdana MODRIJAN in Tina MILAVEC)
 • 1. Uvod (Zvezdana MODRIJAN)
  • 1.1 Kronologija
  • 1.2 Stavbe
  • 1.3 Grobovi
  • 1.4 Literatura
 • 2. Kovinske najdbe (Tina MILAVEC)
  • 2.1 Stavba 1
  • 2.2 Stavbi 2 in 3
  • 2.3 Sklop cerkva, vmesni prostor in grobovi
  • 2.4 Vodni zbiralnik
  • 2.5 Literatura
 • 3. Steklene najdbe (Tina MILAVEC)
  • 3.1 Stavba 1
  • 3.2 Stavbi 2 in 3
  • 3.3 Sklop cerkva
  • 3.4 Vodni zbiralnik
  • 3.5 Okensko steklo
  • 3.6 Sklep
  • 3.7 Poznoantično steklo v Sloveniji
  • 3.8 Literatura
 • 4. Keramika (Zvezdana MODRIJAN)
  • 4.1 Uvožena keramika
  • 4.2 Groba keramika
  • 4.3 Sklep
  • 4.4 Literatura
 • 5. Novčne najdbe (Peter KOS)
  • 5.1 Katalog
  • 5.2 Ovrednotenje novčnih najdb
  • 5.5 Literatura
 • 6. Prazgodovinske najdbe s Tonovcovega gradu in železnodobna kultna mesta v Posočju (Dragan BOŽIČ)
  • 6.1 Uvod
  • 6.2 Najdbe iz starejše železne dobe
  • 6.3 Najdbe iz mlajše železne dobe
  • 6.4 Železnodobne najdbe s Tonovcovega gradu v primerjavi z najdbami v svetiščih in na kultnih mestih
  • 6.5 Kamniti artefakti s Tonovcovega gradu (Matija TURK)
  • 6.6 Katalog
  • 6.7 Literatura
 • 7. Antropološka analiza poznoantičnih skeletov (Petra LEBEN SELJAK)
  • 7.2 Rezultati
  • 7.3 Razprava in sklepi
  • 7.4 Literatura
 • 8. Sesalska makrofavna (Borut TOŠKAN in Janez DIRJEC)
  • 8.1 Material in metode
  • 8.2 Taksonomija
  • 8.3 Porazdelitev najdb v času
  • 8.4 Porazdelitev najdb v prostoru
  • 8.5 Analiza velikosti
  • 8.6 Paleoekonomija
  • 8.7 Sklep
  • 8.8 Literatura
  • 8.9 Prilogi
 • 9. Kratke ugotovitve o ptičjih ostankih (Francesco BOSCHIN)
 • 10. Rezultati mikroskopske analize grobe keramike (K. Patrick FAZIOLI)
  • 10.1 Uvod
  • 10.2 Strategija vzorčenja
  • 10.3 Metodologija
  • 10.4 Rezultati
  • 10.5 Tehnološke izbire
  • 10.6 Sklepi
  • 10.7 Literatura
 • 11. Katalog (Zvezdana MODRIJAN in Tina MILAVEC)
 • Table
 • Seznam avtorjev

***

2011, (Opera Instituti Archaeologici Sloveniae, 24), 560 str., 93 črno-belih in 14 barvnih risb, fotografij in zemljevidov, 80 grafov in tabel, 106 tabel; 20 x 29 cm, trda vezava, ISBN 978-961-254-352-5.

Opera 24 | Na vrh