Inštitut za arheologijo ZRC SAZU [English]

O inštitutu Sodelavci Program Projekti Laboratorij ZbirkeZnanstvena srečanja
Pisni arhiv Publikacije Knjižnica Povezave NOVO Spletni arhivZa študente
Mateja Belak (ur.)

Grobišče Župna cerkev v Kranju.
Grobni zapisniki

E-Monographiae Instituti Archaeologici Sloveniae 7, 2014
(612 strani, 544 skenogramov, 10 slik; 115,2 MB)
Izid: 17. junij 2014

V okviru temeljnega raziskovalnega projekta Grobišče Župna cerkev v Kranju, ki je namenjen objavi in raziskavam gradiva iz arheoloških izkopavanj istoimenskega grobišča, v digitalni obliki predstavljamo primarne arhivske vire.

V prvem zvezku predstavljamo grobišče, terenske dnevnike, katalog grobov in dnevnik meritev z izkopavanj leta 1953.

V drugem zvezku pa smo objavili drugi del arhivskega gradiva iz leta 1953. Predmet objave je neke vrste digitalni faksimile kartotečnih kartic, saj je vsaka kartica prikazana v formatu izvirnika. V obeh knjigah skupaj je torej predstavljena vsa doslej znana pisna in risarska dokumentacija teh izkopavanj.

V tretji knjigi smo predstavili arhivsko gradivo iz let 1964 in 1965 ter iz Mestne hiše leta 1966, ki ga hrani Gorenjski muzej v Kranju.

V četrtem zvezku smo prikazali obsežno izkopavalno kampanjo štirih let (leta 1971 izkopavanj ni bilo). Terenska dokumentacija obdob­ja med letoma 1969 in 1973 obsega dnevnike, terenske risbe, načrte in sezname fotografij. V četrti knjigi smo predstavili samo dnevnike (s prepisi), ki kažejo, da so izkopali 13 domnevno starejšeželezno­dobnih, 315 zgodnje­srednjeveških in 1220 mlajših grobov, torej skupno kar 1548 grobov.

V petem zvezku objavljamo dokumentacjo izkopavanj iz leta 1984. Izkopavali so tisti del grobišča, ki leži pod današnjo severno, srednjo in južno stransko ladjo. Dokumentirali so 110 zgodnjesrednjeveških in 38 mlajših grobov.

***

V dnevniku izkopavanj leta 1953 beremo, da so antropološke podatke pobirali arheologi sami (E-Monographiae Instituti Archaeologici Sloveniae 1, 2012, 17−185). Na izkopavanja 1964−1965 in 1969−1973 je prihajal antropolog Tone Pogačnik, od leta 1972 dalje tudi Tatjana Tomazo-Ravnik, antropološke analize leta 1984 izkopanih grobov pa je opravila sploh samo ona.

V okviru projekta J6-4057 (Grobišče Župna cerkev v Kranju) so v laboratoriju Antropološkega centra Hrvaške akademije znanosti in umetnosti analizirali 679 okostij. Rezultati njihovih raziskav bodo tema posebne študije v naslednjem zvezku te e-knjižne zbirke.

ISSN: 2335-2930
ISBN: 978-961-254-704-2 (pdf)

Na vrh | E-Monographiae