Institute of Archaeology [Slovenian]

Home Members Programme Projects Laboratory
Database Publications Library Links Archive

Primož Pavlin

E-mail:
primoz.pavlin@zrc-sazu.si

Telephone:
+ 386 1 47 06 382

Education:

 • BA in archaeology 1984, Faculty of Arts, University of Ljubljana
 • MA in archaeology 2001, Faculty of Arts, University of Ljubljana
 • PhD in archaeology 2011, Faculty of Arts, University of Ljubljana

Present position:
assistent researcher

Research interests:
Prehistory, Bronze Age, sickles.

Bibliography:
Personal bibliografija from 1986: see COBISS, Bibliographies of Researchers.

Selected bibliography:

 • TURK, Ivan, BAVDEK, Alma, VIDRIH-PERKO, Verena, CULIBERG, Metka, ŠERCELJ, Alojz, DIRJEC, Janez, PAVLIN, Primož. Acijev spodmol pri Petrinjah, Slovenija : dr. Francu Lebnu-Aciju za petinšestdesetletnico. - Poroč. razisk. paleolit. neolit. eneolit. Sloveniji 20, 1992, 27-48.
 • TURK, Ivan, MODRIJAN, Zvezdana, PRUS, Tomaž, CULIBERG, Metka, ŠERCELJ, Alojz, VIDRIH-PERKO, Verena, DIRJEC, Janez, PAVLIN, Primož. Podmol pri Kastelcu - novo večplastno arheološko najdišče na Krasu, Slovenija. - Arheološki vestnik 44, 1993, 45-96.
 • PAVLIN, Primož. Bronastodobni jezičastoročajni srpi z Y-ornamentom. - Arheološki vestnik 48,1997, 27-40.
 • DULAR, Janez, KRIŽ, Borut, PAVLIN, Primož, TECCO HVALA, Sneža. Prazgodovinska višinska naselja v dolini Krke. - Arheološki vestnik 51, 2000, 119-170.
 • DULAR, Janez, PAVLIN, Primož, TECCO HVALA, Sneža. Prazgodovinska višinska naselja v okolici Dol pri Litiji. - Arheološki vestnik 54, 2003, 159-224.
 • PAVLIN, Primož. Srednjebronastodobni levoročni jezičastoročajni srpi in meč iz Ljubljanice. / Bronze Age left-handed tanged sickles and a sword from the Ljubljanica River. - Arheološki vestnik 57, 2006, 69-83.
 • PAVLIN, Primož. Poznobronastodobni jezičastoročajni srp iz Velikega Bukovca / Late Bronze Age sickle from Veliki Bukovec. Podravina (Samobor), svib. 2006, vol. 5, br. 9, 131-135.
 • PAVLIN, Primož, DULAR, Janez. Prazgodovinska višinska naselja v Posavskem hribovju. - Arheološki vestnik 58, 2007, 65-120.
 • PAVLIN, Primož , Prazgodovinsko višinsko naselje Gradec pri Blečjem Vrhu na Dolenjskem / The prehistoric hilltop settlement of Gradec near Blečji Vrh in Dolenjska. - Arheološki vestnik 60, 2011, 131-163.

>> Next | Top | << Previus