Znak ZRC   Inštitut za arheologijo ZRC SAZU

Andrej Pleterski
Priročnik za vnos podatkov o grobovih, pokojnikih, predmetih.
Nadgradnja 2002.
Ljubljana, 2002
Deutsch (De)
Česky (Cz)
Slovensky (Sk)

Splošno

Na voljo je nova različica vmesnikov za vnos podatkov o grobovih in predmetih, ki sta opisana v Priročniku za vnos podatkov o grobovih, pokojnikih, predmetih (2001). Zato so na tem mestu predstavljene samo novosti.

Oba omogočata vnos nekaterih novih lastnosti. Dodano imata tabelo "TLiteratura" in obrazec ("FLiteratura" za predmete in "FLiteraturaVnos" za grobove) za vnos podatkov o uporabljeni literaturi. Če se želite izogniti dvojnemu delu, v eni od obeh zbirk tabelo "TLiteratura" zamenjajte s povezavo na istoimensko tabelo v drugi zbirki. Tako boste podatke vnesli samo enkrat, videli pa jih boste v obeh zbirkah.

Oba vmesnika sta sedaj narejena tako, da slik ne shranjujeta več v ustrezno tabelo ACCESSa, ampak vam omogočata, da določite pot do slike na vašem disku, ki jo potem tudi pokažeta pri listanju po dokumentih. Če dokument še ni bil osvežen, slike ne vidite. V primeru, da ste pot določili že nekoč prej, kliknite v prostor slike in se bo pokazala. Kdor pa bi vseeno imel raje stari način shranjevanja slik v novih vmesnikih, si ju lahko ustrezno priredi, kot je pojasnjeno v nadaljevanju.

Zbirka predmetov

Nova sta tabela "TSlikeZunanje" in obrazec "SlikeZunanje", ki omogočata vnos in shranjevanje podatkov o poteh do slik in ustrezne citate objav.

Novo je polje v tabeli "ZBIVA_predmeti" z imenom "TipStari", kamor lahko shranjujete oznake oblikovnih tipov, kot ste jih našli v literaturi. Vnašate seveda preko vnosnega polja v obrazcu "ZBIVA_predmeti".

Po novem podatek o snovi še vedno izberete s padajočega menija, vnesete pa ga s pritiskom na gumb. Gumb "Glavna snov" vnese oznako snovi tako v tabelo "ZBIVA_predmeti", kjer je bila že prej, kot tudi v tabelo "Lastnosti" zaradi lažje poznejše analize. Z glavno snovjo je mišljena tista, ki v predmetu prevladuje. Če je predmet sestavljen še iz kakšne druge snovi, jo izberete iz istega padajočega menija, vendar sedaj pritisnete na sosednji gumb "Druge snovi".

To lahko storite tolikokrat, kolikor različnih drugih snovi sestavlja predmet. Vse te oznake vmesnik vpiše v tabelo "Lastnosti".

Shranjevanje slik v ACCESSovo tabelo "Slike"
Tabela je še vedno na voljo. V oknu s poizvedbami preimenujte poizvedbo "QOdstrPredmSlikeStara" v "QOdstrPredmSlike", prejšnjo s slednjim imenom pa predhodno odstranite ali poljubno preimenujte. V oknu z obrazci odprite obrazec "SlikeLit" v načrtovalskem pogledu in popravite poizvedbo "QSlikeLit", na kateri temelji, tako, da se bo nanašala na tabelo "Slike". Nato v načrtovalskem pogledu odprite obrazec "ZBIVA_predmeti" in na zavihku z oznako "Slike" zamenjate podobrazec "FSlikeZunanje" s podobrazcem "Slike". Pri tem ne pozabite določiti povezovalnih polj med glavnim obrazcem in podobrazcem.

Zbirka grobov in pokojnikov

Nova sta tabela "TSlikeZunanje" in obrazec "FGrobSlikeZunanje", ki omogočata vnos in shranjevanje podatkov o poteh do slik in ustrezne citate objav.

Shranjevanje slik v ACCESSovo tabelo "Risba_Lib"
Tabela je še vedno na voljo. V oknu s poizvedbami preimenujte poizvedbo "QGrobOdstrRisboStara" v "QGrobOdstrRisbo", prejšnjo s slednjim imenom pa predhodno odstranite ali poljubno preimenujte. V oknu z obrazci odprite obrazec "FSlikeLiteratura" v načrtovalskem pogledu in popravite poizvedbo "QSlikeLiteratura", na kateri temelji, tako, da se bo nanašala na tabelo "Risba_Lib". Nato v načrtovalskem pogledu odprite obrazec "FGrob" in na zavihku z oznako "Slike" zamenjate podobrazec "FSlikeZunanje" s podobrazcem "FGrobSlike". Pri tem ne pozabite določiti povezovalnih polj med glavnim obrazcem in podobrazcem.

Podrobnejše informacije: pleterski@zrc-sazu.si

* Datoteke so kompresirane. Po prenosu z dvoklikom sprožite dekompresijski postopek.