Inštitut za arheologijo ZRC SAZU [English]

O inštitutu Sodelavci Program Projekti Laboratorij ZbirkeZnanstvena srečanja
Pisni arhiv Publikacije Knjižnica Povezave NOVO Spletni arhivZa študente

e-zbirka DELA INŠTITUTA ZA ARHEOLOGIJO

V zbirki izhajajo monografije in zborniki samo v elektronski obliki. V njih so objavljeni rezultati raziskav s področja arheologije, epigrafike in antične zgodovine. Večinoma je namenjena celovitim predstavitvam posameznih arheoloških najdišč oziroma arheoloških tem z območja jugovzhodnih Alp in zahodnega Balkana.
E-zbirko izdaja Inštitut za arheologijo ZRC SAZU.

Uredniki: Jana Horvat, Andrej Pleterski in Anton Velušček

ISSN: 2232-3074
Cobiss ID: 32389421

***

Andrej Pleterski

Nevidna srednjeveška Evropa.
Župa Bled

Dela Inštituta za arheologijo 1, 2011
(174 strani, 91 slik, načrtov in zemljevidov)

Na vrh