Inštitut za arheologijo ZRC SAZU [English]

O inštitutu Sodelavci Program Projekti Laboratorij ZbirkeZnanstvena srečanja
Pisni arhiv Publikacije Knjižnica Povezave NOVO Spletni arhivZa študente

RESNIKOV PREKOP. Najstarejša koliščarska naselbina na Ljubljanskem barju

Alexandra A. GOLYEVA

Paleoekološka rekonstrukcija na osnovi biomorfne analize. Primer: Resnikov prekop

Izvleček

Analiza biomorfov je mikroskopska metoda za raziskovanje detrita, fitolitov in drugih ostankov živih bitij za rekonstrukcijo preteklih pedogenetskih razmer. Vsak biomorf je povezan z določenimi vrstami okolja in nudi informacijo o razmerah v katerih se je to okolje razvijalo. Biomorfne analize omogočajo dostop do dodatnih informacij o nastanku različnih sekvenc, razen tega lahko nudijo podatke o izvoru sedimenta. Pomembno je namreč, da je erozijske in akumulativne dogodke možno določiti s preučevanjem biomorfov. Možno je tudi določevanje sestave krajevnih in območnih rastlinskih združb. Podatki o biomorfih nam dajo jasno in celostno podobo o nastanku sekvence; njihova integrirana analiza pa nam omogoča pojasniti različne pojave in dogajanja v okolju.

Kot primer smo preučevali vzorce z najdišča Resnikov prekop na Ljubljanskem barju. Paleoekološke rekonstrukcije kažejo poligenetski izvor območja.

Ključne besede: Resnikov prekop, Ljubljansko barje, Slovenija, fitoliti, diatomeje, spikule, biomorfna analiza, rekonstrukcija


Spikula spužve iz vzorca 2.
Foto: A. Golyeva.

***

2006, (Opera Instituti Archaeologici Sloveniae, 10), 156 str., 88 črno-belih risb, fotografij, preglednic, grafov in zemljevidov, 20 x 29 cm, trda vezava, ISBN 961-6568-40-X.

Naprej >>   Nazaj <<   Kazalo
Na vrh