Inštitut za arheologijo ZRC SAZU [English]

O inštitutu Sodelavci Program Projekti Laboratorij ZbirkeZnanstvena srečanja
Pisni arhiv Publikacije Knjižnica Povezave NOVO Spletni arhivZa študente

RESNIKOV PREKOP. Najstarejša koliščarska naselbina na Ljubljanskem barju

Borut TOŠKAN in Janez DIRJEC:

Ostanki sesalske favne na Resnikovem prekopu, Ljubljansko barje

Izvleček

Namen te arheozoološke raziskave je osvetliti tafonomske procese na najdišču s keramiko savske skupine Resnikov prekop (Ljubljansko barje, Slovenija). Obrušenost pretežnega dela izkopanih ostankov dokazuje, da so ti ležali v tekoči vodi, ki jih je brusila s peščenimi drobci. Glede na izsledke tafonomske analize se zdi, da je bila energija vodnega toka razmeroma majhna, tako da skromno število izkopanih živalskih ostankov ni utemeljeno povezovati z njihovim odplavljanjem. Verjetneje je, da gre pri tem za posledico kratkotrajnosti in prostorske omejenosti naselbine.

Ključne besede: Slovenija, Ljubljansko barje, savska skupina, sesalski ostanki, tafonomija, odplavljanje najdb


Različna stopnja obrušenosti ostankov malih sesalcev.
Foto: M. Zaplatil.

***

2006, (Opera Instituti Archaeologici Sloveniae, 10), 156 str., 88 črno-belih risb, fotografij, preglednic, grafov in zemljevidov, 20 x 29 cm, trda vezava, ISBN 961-6568-40-X.

Na začetek >>   Nazaj <<   Kazalo
Na vrh