Inštitut za arheologijo ZRC SAZU [English]

O inštitutu Sodelavci Program Projekti Laboratorij ZbirkeZnanstvena srečanja
Pisni arhiv Publikacije Knjižnica Povezave NOVO Spletni arhivZa študente

 

Znanstveno srečanje
RIMSKA VOJSKA NA OBMOČJU DANAŠNJE SLOVENIJE
Nova odkritja in smernice raziskav
17. in 18. november 2011

Organizatorja: Narodni muzej Slovenije in Inštitut za arheologijo ZRC SAZU
Kje: Narodni muzej Slovenije, Maistrova ul. 1, Ljubljana

Program predavanj | Izvlečki predavanj | Predstavitev plakatov

Strokovni posvet bo posvečen novim odkritjem na področju proučevanja rimskih vojaških ostankov na ozemlju današnje Slovenije, od časov rimskega osvajanja naših krajev do pozne rimske dobe (1. st. pr. Kr. do 5. st. po Kr.). Arheološka spoznanja zadnjih let na tem področju so namreč bogata in pomembno vplivajo na naše poznavanje zgodovinskega dogajanja na ozemlju današnje Slovenije v rimski dobi.

V prvem sklopu predavanj bodo predstavljena nova arheološka odkritja iz obdobja rimskega prodora v vzhodne Alpe in na zahodni Balkan (1. st. pr. Kr. in 1. st. po Kr.). Naše zanimanje bo usmerjeno predvsem v vprašanja kronologije in strategije rimskega osvajanja, v arhitekturo vojaških postojank in razvoj vojaške opreme. Predstavljene bodo nove najdbe iz Ljubljane: dva vojaška tabora na Prulah in grobovi z orožjem na Kongresnem trgu v Ljubljani. Analizirani bodo tudi vojaški tabori v dolini Save v širši okolici Brežic, sledovi bojev v Posočju ter najdbe vojaške opreme na naselbinah Notranjske in Gorenjske.

Drugi del posveta bo obravnaval izbrana vprašanja vojaške zgodovine v rimskih mestih Celeja in Petoviona.

Tema tretjega sklopa kolokvija bodo sledovi rimske vojske v poznorimski dobi. Med drugim bodo predstavljena novo odkrita najdišča in izsledki raziskav alpskih zapor (Claustra Alpium Iuliarum).

 

<< Nazaj na osebno stran

<< Nazaj na novo spletno stran Inštituta za arheologijo

Na vrh