Inštitut za arheologijo ZRC SAZU [English]

O inštitutu Sodelavci Program Projekti Laboratorij ZbirkeZnanstvena srečanja
Pisni arhiv Publikacije Knjižnica Povezave NOVO Spletni arhivZa študente
Dragan Božič

Late La Tène-Roman cemetery in Novo mesto.
Ljubljanska cesta and Okrajno glavarstvo

Studies on fibulae and on the relative chronology of the Late La Tène period

Poznolatensko-rimsko grobišče v Novem mestu.
Ljubljanska cesta in Okrajno glavarstvo
Študije o fibulah in o relativni kronologiji pozne latenske dobe

Tone Knez, Novo mesto v davnini (Maribor 1972) stran 90:
"Žal do danes še ni obdelano in v celoti objavljeno bogato in zanimivo gradivo iz rimskih in latobiških grobov pri okraju, ki se nahaja v zbirki Narodnega muzeja."

Vsebina

V knjigi so predstavljene vse ohranjene arheološke najdbe, odkrite v Novem mestu leta 1890 na delu ceste, ki je bil do leta 1993 začetni del Ljubljanske ceste, od takrat pa je začetek Seidlove ceste, in leta 1902 na območju Okrajnega glavarstva. Monografija prinaša še študije o nekaterih vrstah poznolatenskih fibul in razpravo o relativni kronologiji pozne latenske dobe.

Za grobišče, ki se je doslej v literaturi pojavljalo pod imenom Beletov vrt, predlaga avtor poimenovanje "grobišče Beletov vrt z okolico". Sestavljajo ga trije glavni deli (Ljubljanska cesta, Okrajno glavarstvo in Beletov vrt) in dva manjša (Hiša Vojska in Skabernetov vrt). Na to grobišče se nanašata poglavje o zgodovini raziskav, ki vključuje prepise vseh pomembnih pisnih virov iz časa pred prvo svetovno vojno, in poglavje o njegovi kronologiji.

V katalogu, na tablah in na delu slik so predstavljene najdbe z območij Ljubljanske ceste in Okrajnega glavarstva, shranjene v prazgodovinski in rimski zbirki ter v Numizmatičnem kabinetu Narodnega muzeja Slovenije.

Študije o fibulah so posvečene primerkom vrste Nauheim z najdišč mokronoške skupine, fibulam vrste Nova vas in usločenim fibulam vrste Idrija Ia.

Posebno poglavje je namenjeno relativni kronologiji pozne latenske dobe v jugovzhodnih Alpah (mokronoška skupina in Štalenska gora) in severni Italiji (Lombardija in Benečija).

2008, Katalogi in monografije 39, 240 str., 91 barvnih in črno-belih fotografij, risb, preglednic in zemljevidov, 33 tabel, 24 x 32,8 cm, trda vezava, ISBN 978-961-6169-60-8.

Cena: 45 €
Naročila

Na vrh | << Razne publikacije