Inštitut za arheologijo ZRC SAZU [English]

O inštitutu Sodelavci Program Projekti Laboratorij ZbirkeZnanstvena srečanja
Pisni arhiv Publikacije Knjižnica Povezave NOVO Spletni arhivZa študente

OKRA
Vrata med Sredozemljem in Srednjo Evropo

VSEBINA


Pogled na severozahodni del Pivške kotline. V ozadju Nanos in Trnovska planota, skrajno levo prelaz Razdrto, skrajno desno Hrušica. Foto: F. Novak.

 • Kratice
 • Predgovor
 • Geografski in zgodovinski oris Pivške kotline in Razdrtega
 • Antični pisni viri o Okri
 • Arheološka najdišča na območju Razdrtega
 • Zaščitne arheološke raziskave leta 1989
 • Goli vrh
  • Metoda terenskega dela
  • Terenski izvid
   • Jarek
   • Površina
  • Časovna opredelitev predmetov
  • Sklep
 • Mandrga
  • Metoda terenskega dela
  • Terenski izvid
  • Analiza struktur
  • Analiza drobnih najdb
   • Relativna kronologija 2. in 1. st. pr. Kr.
   • Kovinski predmeti
   • Steklo
   • Keramika
    • Keramika s črnim premazom
    • Oljenke
    • Keramika tankih sten
    • Navadna namizna keramika
    • Italska kuhinjska keramika
    • Keltska keramika
    • Prazgodovinska keramika
    • Črepinjske ploščice
    • Amfore
  • Interpretacija
 • Preval
  • Metoda terenskega dela
  • Terenski izvid
   • Kurišče v kvadrantu D11
   • Cesta
   • Ruševina
   • Jarek 1
   • Jama 1
   • Jama 2
   • Jama 3
   • Jama 4
   • Drenaža
   • Jarek 2
   • Novoveški objekt
   • Nasutja in površina
  • Analiza struktur
  • Analiza drobnih najdb
   • Kurišče v kvadrantu D11
   • Ruševina obcestne stavbe
   • Jarek 1
   • Drenaža
   • Površinske najdbe
  • Interpretacija
 • Zaključek: Razdrto, Okra in poti čez Alpe
  • Bronasta in starejša železna doba na Notranjskem
  • Mlajša železna doba na Notranjskem
  • Rimljani na vznožju jugovzhodnih Alp
  • Rimski sledovi na Notranjskem
   • 2. st. pr. Kr.
   • Poznolatenska doba
   • Razdrto v latenskem obdobju
  • Poti čez jugovzhodne Alpe v 2. in 1. st. pr. Kr.
   • Rimske ceste v Furlanski nižini
   • Poti čez Karnijske Alpe
   • Pot ob Nadiži in Soči
   • Poti čez Alpe in Razdrto
  • Razdrto v zgodnjecesarskem obdobju
  • Nova cestna mreža od avgustejskega obdobja dalje
  • Razdrto v pozni rimski dobi
 • Literatura
 • Katalog
  • Uvod
  • Keramične zvrsti
   • Keramika s črnim premazom
   • Tera sigilata
   • Skodelice Sarius
   • Keramika tankih sten
   • Oljenke
   • Navadna keramika
   • Kuhinjska keramika
   • Svitki
   • Amfore
  • Opisi predmetov
   • Prevodi
   • Kratice
   • Goli vrh
   • Mandrga
   • Preval
 • Table
 • Priloga

***

2009, (Opera Instituti Archaeologici Sloveniae, 17), 248 str., 64 barvnih fotografij, 66 črno-belih risb, fotografij, grafov in zemljevidov, 13 preglednic, 52 tabel, 20 x 29 cm, trda vezava, ISBN 978-961-254-163-7.

Opera 17 | Na vrh