Mateja Belak
Digitalni katalog najdbenih lističev iz zgodnjesrednjeveške naselbine na blejski Pristavi
Ljubljana, 2008


Zimski sončni vzhod na Bledu..

Najdbam priloženi lističi so pogosto vsebovali dragocene podatke, ki so pomagali razvozljavati delčke neznank. Včasih so prispevali pomembne koščke pri sestavljanju končne podobe naselbine.

Opis zbirke

Za povezavo s predmeti služi inventarna številka (polje IOPredm). Kjer se je dalo, beležimo kvadrant (kadar gre za posamezne izkope, je v tem polju zapisano ime – npr. sonda 1 ali sonda X, odvisno od oznak v originalni dokumentaciji). Za predmete po letu 1981, ko se je sistem spremenil in so kvadrante razdelili še na mikrokvadrante, so v polju MikroKv zbrani mikrokvadranti.

Nekateri listki so imeli zapisano tudi globino (polje Globina"), večina pa je vsebovala plast ali reženj (polje plast). Pri sprotnem delu so listkom dodajali začasne oznake. Te so pospravljene v polju Zac_oznake, dobra polovica (57 %) ima zapisan datum (polje Datum_najdbe). Pokazalo se je, da je bil včasih ključnega pomena za razumevanje in umeščanje najdb.

Kadar so na terenu pobrali koordinate, so te zapisane vsaka posebej (x, y, z), komantar oz. dodatna pojasnila z listkov pa vsebuje polje Opombe.

Podatki so zajeti v digitalni zbirki. Stisnjeni so zapisani v
MS Access 2000 (155 KB).

Digitalni katalog predmetov | Zbirka terenskih zapisov | Zbirka tež predmetov
Na vrh