Inštitut za arheologijo ZRC SAZU [English]

O inštitutu Sodelavci Program Projekti Laboratorij ZbirkeZnanstvena srečanja
Pisni arhiv Publikacije Knjižnica Povezave NOVO Spletni arhivZa študente
Ivan Turk (ur.)

DIVJE BABE I
Paleolitsko najdišče mlajšega pleistocena v Sloveniji
I. del: Geologija in paleontologija

DIVJE BABE I
Upper Pleistocene Palaeolithic site in Slovenia
Part I: Geology and Palaeontology

Vsebina

V prvem delu monografije Divje babe I so podani, analizirani in interpretirani podatki s področja naravoslovja. V prvi vrsti gre za stratigrafsko-sedimentološke-kronološke podatke ter za ostanke flore in favne. Med slednjimi je podrobno obdelano oglje iz številnih ognjišč ter mali in veliki sesalci s poudarkom na jamskem medvedu. Posebej je treba izpostaviti niz absolutnih ESR-datacij in klimatogram najdišča, ki kaže potek temperature in vlage po plasteh v kronoconi zgodnjega in srednjega würma oz. kisikove izotopske stopnje OIS 5 in OIS 3. Zlasti podrobno so obdelani ostanki flore in favne iz izotopske stopnje OIS 3, ki omogočajo nov vpogled v paleookoljske in klimatske razmere tega slabo poznanega kronološkega odseka v Sloveniji in sosednjih pokrajinah. Arheološke najdbe, ki vključujejo tudi musterjenske koščene artefakte, bodo predstavljene v drugem, načrtovanem delu monografije.

***

2007, (Opera Instituti Archaeologici Sloveniae, 13), 480 str., 10 barvnih fotografij, 178 črno-belih risb, fotografij in zemljevidov, 89 tabel in 38 prilog; 20 x 29 cm, trda vezava, ISBN 978-961-254-019-7.

Celotno besedilo:
Priloga:

Cenik
Naročila

Na vrh
Opera | Naprej >>