Inštitut za arheologijo ZRC SAZU [English]

O inštitutu Sodelavci Program Projekti Laboratorij ZbirkeZnanstvena srečanja
Pisni arhiv Publikacije Knjižnica Povezave NOVO Spletni arhivZa študente

CENIK

Redna cena
v €
Klubska cena*
v €
Arheološki vestnik
Arheološki vestnik 50, 1999 razprodano razprodano
Arheološki vestnik 51, 2000 razprodano razprodano
Arheološki vestnik 52, 2001 razprodano razprodano
Arheološki vestnik 53, 2002 razprodano razprodano
Arheološki vestnik 54, 2003 20,36 € 16,27 €
Arheološki vestnik 55, 2004 60,09 € 24,04 €
Arheološki vestnik 56, 2005 60,09 € 24,04 €
od Arheološki vestnik 57, 2006 dalje
– naročniki
– študentje
60,00 €
50,00 €
40,00 €
50,00 €
***
Opera Instituti Archaeologici Sloveniae
Janez Dular, Slavko Ciglenečki, Anja Dular,
KUČAR, Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 1, 1995
14,60 € 6,20 €
Ivan Turk (editor),
Moustérienska "koščena piščal" in druge najdbe z Divjih bab I v Sloveniji., Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 2, 1997
14,60 € 11,50 €
Jana Horvat (et al.)
SERMIN, Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 3, 1997
14,60 € 10,40 €
Slavko Ciglenečki,
TINJE NAD LOKO PRI ŽUSMU, Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 4, 2000
14,60 € 10,00 €
Janez Dular, Irena Šavel, Sneža Tecco Hvala,
OLORIS, Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 5, 2002
14,60 € 12,50 €
Janez Dular
Halštatske nekropole Dolenjske, Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 6, 2003
20,70 € 16,50 €
Irena Lazar
Rimsko steklo Slovenije, Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 7, 2003
27,40 € 20,00 €
Anton Velušček (ed.)
HOČEVARICA, Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 8, 2004
52,40 € 35,00 €
Ivan Turk (ed.)
VIKTORJEV SPODMOL in / and MALA TRIGLAVCA, Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 9, 2004
42,40 € 29,00 €
Anton Velušček (ed.)
RESNIKOV PREKOP, Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 10, 2006
40,00 € 20,00 €
Andrej Gaspari (ed.)
ZALOG PRI VERDU, Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 11, 2006
43,00 € 29,00 €
Janez Dular, Sneža Tecco Hvala
Jugovzhodna Slovenija v starejši železni dobi, Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 12, 2007
58,00 € 37,00 €
Ivan Turk (ur.)
DIVJE BABE I, Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 13, 2007
82,00 € 53,00 €
Andrej Pleterski (et al.)
ZGODNJESREDNJEVEŠKA NASELBINA NA BLEJSKI PRISTAVI.. Najdbe, Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 14, 2008
51,00 € 38,00 €
Benjamin Štular
MALI GRAD. Visokosrednjeveški grad v Kamniku, Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 15, 2009
51,00 € 40,80 €
Anton Velušček (ur.)
KOLIŠČARSKA NASELBINA STARE GMAJNE IN NJEN ČAS. Ljubljansko barje v 2. polovici 4. tisočletja pr. Kr., Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 16, 2009
56,00 € 45,00 €
jana Horvat in Alma Bavdek
OKRA. Vrata med Sredozemljem in Srednjo Evropo, Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 17, 2009
51,00 € 39,00 €
Janez Dular in Marjana Tomanič Jevremov
ORMOŽ. Utrjeno naselje iz pozne bronaste in starejše železne dobe, Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 18, 2010
57,00 € 45,00 €
Andrej Pleterski (et al.)
ZGODNJESREDNJEVEŠKA NASELBINA NA BLEJSKI PRISTAVI.. Tafonomija, predmeti in čas, Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 19, 2010
39,00 € 32,00 €
Jana Horvat in Andreja Dolenc Vičič
ARHEOLOŠKA NAJDIŠČA PTUJA. Rabelčja vas , Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 20, 2010
45,00 € 36,00 €
Borut Toškan (ur.)
Drobci ledenodobnega okolja. Zbornik ob življenjskem jubileju Ivana Turka, Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 21, 20101
45,00 € 36,00 €
Anton Velušček (ur.)
SPAHA, Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 22, 2011
47,00 € 39,00 €
Slavko Ciglenečki, Zvezdana Modrijan, Tina Milavec
Poznoantična utrjena naselbina Tonovcov grad pri Kobaridu. Naselbinski ostanki in interpretacija, Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 23, 2011
55,00 € 45,00 €
Zvezdana Modrijan, Tina Milavec
Poznoantična utrjena naselbina Tonovcov grad pri Kobaridu. Najdbe, Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 24, 2011
55,00 € 45,00 €
Maja Andrič (ed.)
Dolgoročne spremembe okolja 1, Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 25, 2012
30,00 € 26,00 €
Sneža Tecco Hvala
Magdalenska gora. Družbena struktura in grobni rituali železnodobne skupnosti, Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 26, 2012
57,00 € 45,00 €
Janez Dular
Severovzhodna Slovenija v pozni bronasti dobi Nordostslowenien in der späten Bronzezeit, Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 27, 2013
51,00 € 39,00 €
Andrej Pleterski
The Invisible Slavs, Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 28, 2013
35,00 € 29,00 €
***
Studia mythologica Slavica
Studia mythologica Slavica št. 1-4 11,68 € 8,53 €
Studia mythologica Slavica od št. 5/2002 20,00 € 14,50 €
Studia mythologica Slavica (letna naročnina) 18,00 €  
***
Studia mythologica Slavica – Supplementa
Andrej Pleterski, Goran Pavel Šantek (urednika)
Mirila. Kulturni fenomen, Ljubljana 2010
29,00 € 23,00 €
Andrej Pleterski, Tomo Vinšćak (urednika)
Perunovo koplje, Ljubljana 2011
20,00 € 15,00 €
Boris Čok
V siju mesečine, Ljubljana 2012
novo
25,00 € 20,00 €
***
Drugo
Andrej Pleterski
Kuhinjska kultura v zgodnjem srednjem veku, Ljubljana 2008.
15,00 € 11,00 €

***

Vse cene že vključujejo 8,5% DDV. Stroški pošiljanja (z izjemo periodike) niso vključeni v ceno!

Datum cenika: 3. marec 2011.

Informacije in naročila

* Člani knjižnega kluba AZIL (člani Slovenskega arheološkega društva in študentje arheologije na slovenskih univerzah so avtomatično člani knjižnega kluba Azil) so upravičeni do 50 % popusta.

Na vrh