Inštitut za arheologijo ZRC SAZU [English]

O inštitutu Sodelavci Program Projekti Laboratorij ZbirkeZnanstvena srečanja
Pisni arhiv Publikacije Knjižnica Povezave NOVO Spletni arhivZa študente

Zvezdana Modrijan
Tina Milavec

Poznoantična utrjena naselbina Tonovcov grad pri Kobaridu.
Najdbe

Late Antique fortified settlement Tonovcov grad near Kobarid.
Finds

Sodelavci / With contributions of:
Peter Kos, Dragan Božič, Matija Turk, Petra Leben Seljak, Borut Toškan, Janez Dirjec, Francesco Boschin, K. Patrick Fazioli

Vsebina

Knjiga prinaša objavo in študije vsega gradiva, najdenega ob terenskih raziskavah na Tonovcovem gradu. Izjemno število drobnih najdb predstavlja osnovo za študije posameznih sklopov materijalne kulture v pozni antiki (kovinske in novčne najdbe, najdbe stekla in keramike), pa tudi za analize drugih arheoloških (antropoloških, zooloških) ostankov.

***

2011, (Opera Instituti Archaeologici Sloveniae, 24), 560 str., 93 črno-belih in 14 barvnih risb, fotografij in zemljevidov, 80 grafov in tabel, 106 tabel; 20 x 29 cm, trda vezava, ISBN 978-961-254-352-5.

Celotno besedilo:

Cenik
Naročila

Na vrh
Opera | Naprej >>