Inštitut za arheologijo ZRC SAZU [English]

O inštitutu Sodelavci Program Projekti Laboratorij ZbirkeZnanstvena srečanja
Pisni arhiv Publikacije Knjižnica Povezave NOVO Spletni arhivZa študente

ORMOŽ
Utrjeno naselje iz pozne bronaste in starejše železne dobe

VSEBINA


Ormož. Pregledni načrt z izkopnimi površinami M. Tomanič Jevremov. M. = 1:5000 (karta TTN5 © Geodetska uprava RS).

 • 1. Uvod
  • 1.1. Dosedanje objave o prazgodovinskem naselju v Ormožu
  • 1.2. Potek raziskav
 • 2. Terenski izvidi
  • 2.1. Skolibrova ulica
   • 2.1.1. Sektor 1
   • 2.1.2. Sektor 2
   • 2.1.3. Sektor 3
   • 2.1.4. Sektor 4
   • 2.1.5. Sektor 5
   • 2.1.6. Sektor 6
   • 2.1.7. Sektor 7
  • 2.2. Vrazova ulica
   • 2.2.1. Jame
   • 2.2.2. Ostali objekti
  • 2.3. Havlasov vrt
   • 2.3.1. Jame
   • 2.3.2. Ostali objekti
  • 2.4. Župnišče
   • 2.4.1. Jame
   • 2.4.2. Ostali objekti
  • 2.5. Poštna ulica
  • 2.6. Ptujska cesta
   • 2.6.1. Jame
   • 2.6.2. Ostali objekti
 • 3. Najdbe
  • 3.1. Posodje
  • 3.2. Glinasta plastika
  • 3.3. Livarski kalupi
  • 3.4. Kovinski predmeti
 • 4. Časovna opredelitev naselja
  • 4.1. Časovna opredelitev izbranih objektov
  • 4.2. Časovni razpon naselja
 • 5. Prazgodovinski Ormož
  • 5.1. Opis naselja
  • 5.2. Okop
  • 5.3. Kurišča, ognjišča in peč
  • 5.4. Vodnjaki
  • 5.5. Shrambne jame
  • 5.6. Ceste
  • 5.7. Stavbe
   • 5.7.1. Kriteriji za rekonstrukcijo tlorisov stavb
   • 5.7.2. Katalog objektov
  • 5.8. Tehnika gradnje in tipi stavb
  • 5.9. Rekonstrukcija pozidave in raster naselja
 • 6. Ekonomska specializacija in socialna diferenciacija v poznobronastodobnem in zgodnježeleznodobnem Ormožu: arheozoološki pogled (Borut Toškan in Janez Dirjec)
  • 6.1. Material in metode
  • 6.2. Taksonomija
  • 6.3. Porazdelitev najdb v prostoru .
   • 6.3.1. Vrstna pestrost in delež zastopanosti posameznih taksonov
   • 6.3.2. Starostna struktura domestikatov
   • 6.3.3. Metrična študija ostankov domačega goveda
   • 6.3.4. Zastopanost anatomskih regij
   • 6.3.5. Družbena strukturiranost na nivoju posameznih hiš
  • 6.4. Sklep
 • 7. Katalog najdb
  • 7.1. Skolibrova ulica
  • 7.2. Vrazova ulica
  • 7.3. Havlasov vrt
  • 7.4. Župnišče
  • 7.5. Poštna ulica
  • 7.6. Ptujska cesta
 • 8. Seznam literature
 • 9. Prevod
 • Table 1-171
 • Prilogi 1 in 2

***

2010, (Opera Instituti Archaeologici Sloveniae, 18), 384 str., 117 fotografij, risb in načrtov, 25 preglednic in grafov, 171 tabel, 20 x 29 cm, trda vezava, ISBN 978-961-254-190-3.

Opera 18 | Na vrh