Inštitut za arheologijo ZRC SAZU [English]

O inštitutu Sodelavci Program Projekti Laboratorij ZbirkeZnanstvena srečanja
Pisni arhiv Publikacije Knjižnica Povezave NOVO Spletni arhivZa študente
Janez Dular in Marjana Tomanič Jevremov

ORMOŽ
Utrjeno naselje iz pozne bronaste in starejše železne dobe

ORMOŽ
Befestigte Siedlung aus der späten Bronze- und der älteren Eisenzeit

Vsebina

Ormož sodi med najpomembnejša arheološka najdišča v Sloveniji. Utrjeno naselje iz pozne bronaste in starejše železne dobe se je raztezalo na območju, kjer stoji danes mesto. Zraslo je na visoki terasi na levem bregu Drave, ki dela prav pod njegovim vznožjem širok zavoj. Prostor je bil premišljeno izbran, saj ga je proti reki varovala strma ježa, na vzhodu in zahodu pa razmeroma globoka naravna jarka.

V pričujoči monografiji so predstavljeni rezultati izkopavanj, ki so v Ormožu potekala med letoma 1974 in 1981. Najprej fortifikacijski sistemi, predvsem mogočen okop, ki je na severni strani varoval naselje. Sledi opis objektov v notranjosti, med katerimi naj omenimo predvsem ognjišča, kurišča, vodnjake in shrambne jame, okoli katerih se je v prazgodovini odvijalo življenje.

V posebnem poglavju je obdelano živalsko kostno gradivo, ki omogoča vpogled v prehrambene navade takratnih ljudi.

Zelo pomembna je tudi rekonstrukcija stavb, za katere je bilo ugotovljeno, da so bile brez izjeme zgrajene s pomočjo stojk, torej v gradbeni tehniki, ki je bila v pozni bronasti dobi običajna tudi na drugih predelih srednje Evrope. Sledi rekonstrukcija rastra naselja, ki pa kljub nekaterim konstantam, kot so lega in usmerjenost stavb, ne odseva jasno izraženih funkcionalnih in družbenih razlik. To je bilo pričakovati, saj je bila v pozni bronasti dobi bolj ali manj egalitarno urejena tudi družba.

Drugi del monografije zavzema katalog gradiva, ki je predstavljeno na 171 tabelah.

***

2010, (Opera Instituti Archaeologici Sloveniae, 18), 384 str., 117 fotografij, risb in načrtov, 25 preglednic in grafov, 171 tabel, 20 x 29 cm, trda vezava, ISBN 978-961-254-190-3.

Celotno besedilo:
Prilogi:

Cenik
Naročila

Na vrh
Opera | Naprej >>