Inštitut za arheologijo ZRC SAZU [English]

O inštitutu Sodelavci Program Projekti Laboratorij ZbirkeZnanstvena srečanja
Pisni arhiv Publikacije Knjižnica Povezave NOVO Spletni arhivZa študente

Primož Pavlin

E-naslov:
primoz.pavlin@zrc-sazu.si

Telefon:
(01) 47-06-382

Izobrazba:

 • diploma iz arheologije 1984, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani
 • magisterij iz arheologije 2001, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani
 • doktorat iz arheologije 2011, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Naziv:
samostojni strokovni sodelavec v humanistiki

Področje preučevanja:
prazgodovina, bronasta doba, srpi.

Sodelovanja pri izveninštitutskih projektih:
projekt Razširitev enciklopedije naravne in kulturne dediščine na Slovenskem - DEDI II

Bibliografija:
Osebna bibliografija za obdobje od leta 1986 dalje je na voljo v okviru COBISSove Bibliografije raziskovalcev.

Izbrana bibliografija:

 • TURK, Ivan, BAVDEK, Alma, VIDRIH-PERKO, Verena, CULIBERG, Metka, ŠERCELJ, Alojz, DIRJEC, Janez, PAVLIN, Primož. Acijev spodmol pri Petrinjah, Slovenija : dr. Francu Lebnu-Aciju za petinšestdesetletnico. - Poroč. razisk. paleolit. neolit. eneolit. Sloveniji 20, 1992, 27-48.
 • TURK, Ivan, MODRIJAN, Zvezdana, PRUS, Tomaž, CULIBERG, Metka, ŠERCELJ, Alojz, VIDRIH-PERKO, Verena, DIRJEC, Janez, PAVLIN, Primož. Podmol pri Kastelcu - novo večplastno arheološko najdišče na Krasu, Slovenija. - Arheološki vestnik 44, 1993, 45-96.
 • PAVLIN, Primož. Bronastodobni jezičastoročajni srpi z Y-ornamentom. - Arheološki vestnik 48,1997, 27-40.
 • DULAR, Janez, KRIŽ, Borut, PAVLIN, Primož, TECCO HVALA, Sneža. Prazgodovinska višinska naselja v dolini Krke. - Arheološki vestnik 51, 2000, 119-170.
 • DULAR, Janez, PAVLIN, Primož, TECCO HVALA, Sneža. Prazgodovinska višinska naselja v okolici Dol pri Litiji. - Arheološki vestnik 54, 2003, 159-224.
 • PAVLIN, Primož. Srednjebronastodobni levoročni jezičastoročajni srpi in meč iz Ljubljanice. / Bronze Age left-handed tanged sickles and a sword from the Ljubljanica River. - Arheološki vestnik 57, 2006, 69-83.
 • PAVLIN, Primož. Poznobronastodobni jezičastoročajni srp iz Velikega Bukovca / Late Bronze Age sickle from Veliki Bukovec. Podravina (Samobor), svib. 2006, vol. 5, br. 9, 131-135.
 • PAVLIN, Primož, DULAR, Janez. Prazgodovinska višinska naselja v Posavskem hribovju. - Arheološki vestnik 58, 2007, 65-120.
 • PAVLIN, Primož , Prazgodovinsko višinsko naselje Gradec pri Blečjem Vrhu na Dolenjskem / The prehistoric hilltop settlement of Gradec near Blečji Vrh in Dolenjska. - Arheološki vestnik 60, 2011, 131-163.

prejšnji zapis       naslednji zapis      Na vrh