Inštitut za arheologijo ZRC SAZU [English]

O inštitutu Sodelavci Program Projekti Laboratorij ZbirkeZnanstvena srečanja
Pisni arhiv Publikacije Knjižnica Povezave NOVO Spletni arhivZa študente

Andrej Pleterski

E-naslov: Pleterski@zrc-sazu.si

Telefon: (01) 47-06-388

Izobrazba:

 • diploma iz arheologije in zgodovine 1978, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani
 • magisterij iz arheologije 1980, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani
 • doktorat iz zgodovine 1985, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani
 • habilitacija iz srednjeveške zgodovine 1995, Pedagoška fakulteta Univerze v Mariboru
 • habilitacija iz zgodnjesrednjeveške arheologije 2002, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani
 • doktorat iz arheologije 2003, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani
 • habilitacija za področje arheologije 2007, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Daljše bivanje v tujini:

Naziv:
znanstveni svetnik

Področje preučevanja:
arheologija zgodnjega srednjega veka, staroslovanska arheologija, zgodnjesrednjeveška zgodovina, historična geografija, mitologija, informatizacija arheoloških virov.

Program:
Gospodarska in družbena dinamika na ozemlju Slovenije v zgodnjem srednjem veku

Tekoči projekti:
Mitska krajina kot vir znanj o urejanju prostora

Pedagoško delo:
Na Oddelku za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani predava arheologijo zgodnjega srednjega veka.

Uredništvo:

Bibliografija:
Osebna bibliografija za obdobje od 1976 dalje je na voljo v okviru COBISSove Bibliografije raziskovalcev.

Izbrana bibliografija:
Monografije in druga zaključena dela:

 • PLETERSKI, Andrej. Župa Bled: nastanek, razvoj in prežitki, (Dela, Inštitut za arheologijo, = Institutum archaeologicum, 30, 14). Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1986. 154 str., ilustr.
 • PLETERSKI, Andrej. Etnogeneza Slovanov: obris trenutnega stanja arheoloških raziskav. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo, 1990. 97 str., geogr. karte.
 • PLETERSKI, Andrej. Mitska stvarnost koroških knežjih kamnov, (Zbirka Zgodovinskega časopisa, 17). 1. natis. Ljubljana: Zveza zgodovinskih društev Slovenije, 1997. 58 str., ilustr. ISBN 961-90315-4-7.
 • PLETERSKI, Andrej. Inštitut za arheologijo - polstoletnik = Fiftieth anniversary of the Institute of Archaeology. Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 1997. 118 str., ilustr. ISBN 961-6182-32-3.
 • PLETERSKI, Andrej. Grobišče kot nosilec arheoloških informacij - primer Altenerding. Ljubljana, 2002.
  (http://iza.zrc-sazu.si/AE/Besedilo.html)
 • LOSERT, Hans, Andrej PLETERSKI. Altenerding in Oberbayern. Struktur des frühmittelalterlichen Gräberfeldes und "Ethnogenese" der Bajuwaren. Berlin 2003.
 • Andrej Pleterski, Zgodnjesrednjeveška naselbina na blejski Pristavi. Najdbe. / Frühmittelalterliche Siedlung Pristava in Bled. Funde. – Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 14, 2008.
 • Andrej Pleterski, Kuhinjska kultura v zgodnjem srednjem veku /Die Küchenkultur im Frühmitelalte, Ljubljana 2008.
 • Andrej Pleterski, Zgodnjesrednjeveška naselbina na blejski Pristavi. Pristavi. Tafonomija , predmeti in čas. / Frühmittelalterliche Siedlung Pristava in Bled. Taphonomie, Fundgegenstände und zeitliche Einordnung . – Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 19, 20010.
 • Andrej Pleterski, Katja Hrobat, Radomir Jurić, Mario Katić, Mario Šlaus, Benjamin Štular, Mirjana Trošelj and Tomo Vinšćak, Mirila. kulturni fenomen. / A Cultural Phenomenon, studia Mythologica Slavica, Supplementa, Supplementum 3, 2010.
 • Andrej Pleterski, Nevidna srednjeveška Evropa.. Župa Bled. – Dela Inštituta za arheologijo 1, 2011.

Knežji kamen

Samopostrežna pomoč:

prejšnji zapis       naslednji zapis      Na vrh