Inštitut za arheologijo ZRC SAZU [English]

O inštitutu Sodelavci Program Projekti Laboratorij ZbirkeZnanstvena srečanja
Pisni arhiv Publikacije Knjižnica Povezave NOVO Spletni arhivZa študente

PROGRAM:
Jugovzhodne Alpe v 2. in 1. stoletju pr. n. št.

Predstavitev programa

Cilj raziskav je na podlagi arheoloških virov začrtati zgodovinski razvoj v jugovzhodnih Alpah v zadnjih dveh stoletjih pr. n. št. Gre za razgiban čas, ki ga označujejo ponovna poselitev višinskih točk, različna kulturna usmerjenost posameznih območij (proti srednji Evropi oziroma Italiji), pojav lokalnih oblik tvarne kulture, postopno napredujoča romanizacija, rimska zasedba in ohranjanje nekaterih staroselskih kulturnih prvin v prvih desetletjih po njej.

Prvi del programa obsega objavo nekaterih ključnih arheoloških virov in analitične študije izbranih vrst arheološkega gradiva.

Sledila bo izdelava podatkovne zbirke, ki bo zajela vse pomembne podatke o najdiščih v obravnavanem prostoru in bo podlaga za katalog najdišč in primerjalne analize. Upoštevali bomo naselja, grobišča, svetišča, vodna najdišča in zakladne najdbe.


Bojevniški grob 37 iz Verduna.

V zaključni monografiji bomo najdišča datirali relativno in absolutno, izvedli kulturnozgodovinske primerjave med najdišči in med kulturnimi skupinami, predstavili trgovske tokove in širjenje kulturnih vplivov ter podali podobo zgodovinskega razvoja jugovzhodnih Alp v 2. in 1. stol. pr. n. št.

  • Mokronog (objava latenskih grobišč), Polhov Gradec (objava zgodnjerimskega grobišča)
  • Višinska naselja Dolenjske in Štajerske (objava poznolatenskih kovinskih najdb), Verdun (študija o orožju)
  • Mihovo (objava grobnih najdb v Narodnem muzeju Slovenije), višinska naselja v dolini Idrijce, Žerunšček pri Bločicah (objava poznolatenskih kovinskih najdb)
  • Podatkovna baza o arheoloških najdiščih iz 2. in 1. stoletja pr. n. št. v jugovzhodnih Alpah
  • Jugovzhodne Alpe v 2. in 1. stoletju pr. n. št. (monografija)

Kontaktna oseba:
Dragan Božič

Nadaljevanje teme iz programa 2004–2008:
Železnodobna grobišča pri Mokronogu

<< Severovzhodna Slovenija v pozni bronasti dobi
>> Procesi romanizacije na območju Slovenije
Na vrh