Inštitut za arheologijo ZRC SAZU [English]

O inštitutu Sodelavci Program Projekti Laboratorij ZbirkeZnanstvena srečanja
Pisni arhiv Publikacije Knjižnica Povezave NOVO Spletni arhivZa študente

PROGRAM:
Arheozoološke raziskave

Predstavitev programa


Artefakt iz baze stebla rogovja jelena s Starih gmajn (foto M. Zaplatil) in sekalec konja (Equus caballus) z Zaloga (foto R. Erjavec).

Program je usmerjen v preučevanje naravnega in kulturnega okolja v času od srednjega paleolitika do srednjega veka. Raziskovanje naravnega okolja bo temeljilo na analizi ostankov malih sesalcev, pri čemer bomo preučevali tudi vzročno-posledične povezave med naravnimi danostmi okolja in ekonomijo (npr. prehrambne navade, oblika živinoreje, pomembnost lova). V okviru raziskav kulturnega okolja se bomo usmerili v študij ekonomskih razmer kompleksnih družb in njihovih vzorcev obnašanja. S tafonomsko obarvanimi študijami bomo analizirali asociacije in prostorske porazdelitve kosti in drugega organskega materiala, arhitekture in artefaktov. Vzporedno s tem bomo izvajali morfometrične raziskave domestikatov iz različnih obdobij oz. območij in zgradili ustrezno podatkovno bazo. Pridobljeni podatki bodo ponudili vpogled v nekdanje sisteme blagovne menjave, socialni status (delov) naselij oz. njihovih prebivalcev, »etnično« heterogenost ipd.

Kontaktna oseba:
Borut Toškan

<< Gospodarska in družbena dinamika na ozemlju Slovenije v zgodnjem srednjem veku
>> Palinološke raziskave
Na vrh