Inštitut za arheologijo ZRC SAZU [English]

O inštitutu Sodelavci Program Projekti Laboratorij Zbirke Znanstvena srečanja
Pisni arhiv Publikacije Knjižnica Povezave NOVO Spletni arhiv Za študente

PROGRAM:
Gospodarska in družbena dinamika na ozemlju Slovenije v zgodnjem srednjem veku


Bled, Pristava: razpršenost ostankov posamezne posode znotraj stavb.

Predstavitev programa

Raziskava bo z analizo naselbinskih in grobiščnih struktur osvetlila gospodarsko in družbeno dinamiko ozemlja Slovenije v zgodnjem srednjem veku. Potekala bo v treh korakih.

V prvem bo vzpostavljena digitalna podatkovna zbirka zgodnjesrednjeveške arheološke dediščine na ozemlju Slovenije. Vključevala bo objavljene podatke o naselbinah, grobiščih, zakladih, cerkvah in posamičnih najdbah. Sestavljale jo bodo relacijsko povezane tabele najdišč, grobov, predmetov in literature. Opravljena bo ustrezna klasifikacija in indeksacija gradiva ter njegova prostorska umestitev.

V drugem koraku bomo naredili kronološko analizo predmetov in najdišč Slovenije.

Tretji korak predstavlja zaključno sintezo. Analizirali bomo zgodnjesrednjeveške grobiščne in poselitvene strukture Slovenije, njihove oblike ter dinamiko sprememb v obravnavanem času. Pregledali bomo relacije arheoloških struktur do okolja. Na koncu bomo izdelali sliko gospodarske in družbene dinamike ter osvetlili zgodnjesrednjeveška izhodišča slovenske identitete, pri čemer bo poseben poudarek namenjen vprašanju razmerja med staroselci in Slovani.

Kontaktne osebe

<< Poznoantična poselitev Slovenije in njena vpetost v poselitvene strukture rimskega imperija
>> Arheozoološke raziskave
Na vrh