Inštitut za arheologijo ZRC SAZU [English]

O inštitutu Sodelavci Program Projekti Laboratorij ZbirkeZnanstvena srečanja
Pisni arhiv Publikacije Knjižnica Povezave NOVO Spletni arhivZa študente

PROGRAM:
Rimski napisi Slovenije

Predstavitev programa

Inštitut hrani centralno datoteko in fototeko vseh rimskih napisov Slovenije, ki se tekoče urejata in dopolnjujeta, in ki predstavljata center epigrafike na ZRC SAZU. Rimski napisi Slovenije predstavljajo pomemben segment nepremične in premične arheološke dediščine naše države.


Prostor med Akvilejo in Siscijo z označenim svetiščem Savusa in Adsalute

Program se vključuje v podobne projekte večine evropskih držav, v katerih vsakoletno prihajajo na dan novi rimski spomeniki z napisi, ter v velik projekt nove izdaje vseh latinskih napisov rimskega imperija, ki ga koordinira berlinsko-brandenburška akademija znanosti.

Zaradi obsežnosti dela smo se povezali medinstitucionalno (z Univerzo v Ljubljani). Od 6 načrtovanih zvezkov (Lapidarij Narodnega muzeja Slovenije, Neviodunum, Emona, Celeia, 2 zvezka Poetovio) sta doslej izšla prva dva. V tem obdobju pripravljamo za objavo rimske napise Emone in njenega agra.

Caesernii so bili ena najpomembnejših rimskih družin v Emoni (colonia Iulia); imeli so posestva v Spodnjih Gameljnah pri Ljubljani (AIJ 209). V Celju najden oltar je posvečen vrhovnemu bogu Jupitru ter boginjama Celeji in Noreji, od katerih je bila prva zavetnica mesta, druga pa province (CIL III 5188 = ILLPRON 1649).

Pomemben segment programa je religija. Tej problematiki bo posvečenih nekaj študij, in sicer tako rimskim kot avtohtonim in lokalnim kultom ter posebej problemom keltske religije na prostoru severnega Jadrana, zahodne Panonije in vzhodnih Alp.

Kontaktna oseba:
Marjeta Šašel Kos

<< Procesi romanizacije na območju Slovenije
>> Antični literarni viri za vzhodnoalpski prostor in zahodni Balkan
Na vrh