Inštitut za arheologijo ZRC SAZU [English]

O inštitutu Sodelavci Program Projekti Laboratorij ZbirkeZnanstvena srečanja
Pisni arhiv Publikacije Knjižnica Povezave NOVO Spletni arhivZa študente

PROGRAM:
Antični literarni viri za vzhodnoalpski prostor in zahodni Balkan

Predstavitev programa

Dolgoročni cilj programa je zbrati in izvrednotiti tiste odlomke pri grških in latinskih antičnih piscih, ki se nanašajo na prostor, omenjen v naslovu. Ker se v tem prostoru nahaja tudi slovensko ozemlje, je zbiranje in komentiranje teh virov prioritetno za študij naše najstarejše zgodovine in definiranje identitete naroda.

Ena prvih izdaj grškega zgodovinarja Apijana iz Aleksandrije (2. stol. po Kr.) iz leta 1494 je bila dolga leta v kartuzijanskem samostanu v Bistri, nato je prišla v Ljubljano v knjižnico Liceja, zdaj pa se hrani v NUK-u.

V tem programu se bomo osredotočili predvsem na zbiranje in vrednotenje odlomkov iz grških geografov, posebej Psevdo-Skilaksovega »Objadranja« (Periplous) in Strabonove Geografije. Avtor »Objadranja« iz 4. stoletja pr. n. št. je neznan, delo je ohranjeno pod imenom znamenitega pomorščaka in raziskovalca Skilaka iz 6. stoletja pr. n. št. V svojem spisu je posvetil en del tudi dalmatinski obali. Strabon iz maloazijske Amaseje je bil pomemben zgodovinar in geograf iz avgustejskega obdobja. Za omenjen prostor je posebej važna 7. knjiga njegove Geografije. V sodelovanju z Univerzo v Zadru pripravljamo komentar k tej knjigi.

  Polifem in Galateja, mitična prednika ilirskih ljudstev (iz: Roscher, Lexikon, s.v. Galateia, 1587).

Delo je vključeno v mednarodni projekt (European Research Network) “History and Archaeology of the Balkans”, ki ga vodi francoski CNRS in koordinira prek Univerze v Grenoblu.


‘Ilirska ljudstva’, ki so omenjena v Apijanovi genealogiji.
<< Dolžine istrske, japodske in liburnijske obale ter obale južnega Jadrana Strabon navaja po viru, v času katerega so Liburni nadzorovali morske poti vsaj do izliva reke Naron.

Pomemben segment tega dela programa je grška mitologija, posebej odsev zgodovinske realnosti v mitoloških zgodbah. Nekaj študij bo posvečenih vzrokom za nastanek teh zgodb.

Kontaktna oseba:
Marjeta Šašel Kos

<< Rimski napisi Slovenije
>> Rimska zgodovina Slovenije
Na vrh