Inštitut za arheologijo ZRC SAZU [English]

O inštitutu Sodelavci Program Projekti Laboratorij ZbirkeZnanstvena srečanja
Pisni arhiv Publikacije Knjižnica Povezave NOVO Spletni arhivZa študente

DIGITALNI KATALOG GRADIVA S KRVAVCA IN IZ KOMENDE

Luka Peršič, Ljubljana 2005.

Avgusta 2004 so bila na pobočju jugozahodno pod Domom na Krvavcu opravljena arheološka izkopavanja, ki jih je vodil Andrej Pleterski. Odkriti so bili sledovi zgodnjesrednejveškega objekta, večja količina lončenine in nekaj nelončeninastega materiala. Na lokaciji izkopavanj je maja 2003 Tone Cevc naredil ročno vrtino, v kateri je bilo najdenih več odlomkov lončenine.


Krvavec 2004. Pogled na izkopno polje.

Lastnosti posameznih odlomkov (faktura, velikost, identifikacijska številka…) so bile vnesene v Zbivo. ( Zbiva je arheološka baza podatkov za vzhodne Alpe in obrobje v zgodnjem srednjem veku.)

Na vsakem odlomku lončenine je zapisana šifra, ki je sestavljena iz identifikacijske številke in konteksta, v katerem je bil odlomek najden. Oba podatka ima tudi nelončeninast material.

Kontekst I pomeni najdbe iz izkopnega polja. Za takšno najdbo je znan mikrokvadrant in poglobitev. V kontekst I sodijo tudi odlomki iz vrtine narejene maja 2003, saj je bila vrtina narejena na področju mikrokvadranta 35 in sosednjih mikrokvadrantov. Na teh odlomkih je zapisana le identifikacijska številka.

Pri kontekstu II gre prav tako za odlomke iz izkopnega polja, le da ti nimajo podatkov o mikrokvadrantu in poglobitvi.
Kontekst III so odlomki najdeni v ročnih vrtinah.
Kontekst IV so odlomki iz okolice izkopnega polja.

Primer 1: 256. Odlomek z identifikacijsko številko 256, ki je bil najden v vrtini iz leta 2003, podatki zanj se nahajajo v datoteki Krvavec-vrtina-2003.mdb.

Primer 2: K·I·3·32, 1052. Gre za odlomek s Krvavca (K), ki je bil najden znotraj izkopnega polja (kontekst I), v tretji poglobitvi, v mikrokvadrantu 32 in ima identifikacijsko številko 1052. Slednja omogoča iskanje po bazi podatkov. Lastnosti odlomka se nahajajo v datoteki Krvavec-izkopavanja-2004.mdb.

Nekatere odlomke je bilo mogoče zlepiti, za druge lahko predpostavljamo (na podlagi fakture, okrasa), da so bili deli iste posode. Prav tako je mogoče predvidevati, kateri odlomki ustij pripadajo istemu ustju. Podobno velja tudi za odlomke dna. Ti podatki se nahajajo v datoteki Krvavec_loncenina.doc (153 KB).

Kdo so bili ljudje, ki so živeli na Njivicah na Krvavcu?
Možen odgovor ponuja legenda, ki govori o ajdih iz okolice Komende. Ti naj bi se pred nevarnostjo zatekli na Krvavec in tam dlje časa prebivali.

V Komendi so bili na različnih lokacijah najdenih odlomki lončenine, nekateri sodijo najverjetneje tudi v zgodnji srednji vek. Odlomki so zajeti v datoteki Komenda.rar (1.267 KB) oz. Komenda.zip (2.384 KB). Na vsakem odlomku je zapisana identifikacijska številka.

Na vrh |