Inštitut za arheologijo ZRC SAZU [English]

O inštitutu Sodelavci Program Projekti Laboratorij Zbirke Znanstvena srečanja
Pisni arhiv Publikacije Knjižnica Povezave NOVO Spletni arhiv Za študente

SPLETNE PUBLIKACIJE

2009

Benjamin Štular in Shane Keller
Historic Landscape Characterisation: Kobarid, Staro Selo, Drežnica, Ladra.
Ljubljana, Birmingham 2009.

 

2008

Mateja Belak in Andrej Pleterski
Digitalni katalog predmetov iz zgodnjesrednjeveške naselbine na blejski Pristavi. Ljubljana 2008

Andrej Pleterski
Zbirka terenskih zapisov o zgodnjesrednjeveški naselbini na blejski Pristavi. Ljubljana 2008

Mateja Belak
Digitalni katalog najdbenih lističev iz zgodnjesrednjeveške naselbine na blejski Pristavi. Ljubljana 2008

Andrej Pleterski in Mateja Belak
Digitalni katalog teže posameznih skupin najdb po mikrokvadrantih na blejski Pristavi.. Ljubljana 2008

 

2007

Suzana Štular, Benjamin Štular in Edisa Lozić
Javnomnenjska raziskava o podobi arheologije v javnosti. Ljubljana 2007.

Julijana Visočnik,
Jezikovne značilnosti napisov antične Celeje z okolico kot vir za preučevanje romanizacije celejskega prostora, Ljubljana 2007.

Slavko Ciglenečki,
Poznoantična arheologija v današnjem slovenskem prostoru, Ljubljana 2007.

 

2006

Dragan Božič,
Tri v 19. stoletju odkrite zakladne najdbe orodja in orožja železne in rimske dobe. Ljubljana 2006.

Zbirke ustnih izročil

Benjamin Štular, Andrej Pleterski
Izročilo in prostor. Nadgradnja vnosnega sistem za popisovanje izročila in prostora. Ljubljana 2006.

 

2005

Benjamin Štular
Lončenina z Malega gradu nad Kamnikom. Ljubljana 2005.

Benjamin Štular, Andrej Pleterski
Izročilo in prostor. Sistem za vnos podatkov. Ljubljana 2005.

Luka Peršič
Digitalni katalog gradiva s Krvavca in iz Komende. Ljubljana 2005.

Benjamin Štular
Lončenina z Malega gradu nad Kamnikom (katalog). Ljubljana 2005.

 

2002

Andrej Pleterski
Grobišče kot nosilec arheoloških informacij - primer Altenerding. Ljubljana 2002.

Andrej Pleterski, Mateja Belak
Puščava nad Starim trgom pri Slovenj Gradcu: Digitalni katalog, Ljubljana 2002.

Andrej Pleterski,
Sledovi slovanskih kneževin v vzhodnih Alpah. Arheološke in mitološke strukture.
Spuren slawischer Fürstentümer im Ostalpenraum. Archäologische und mythologische Anhaltspunkte, Ljubljana, Wien 2002.

 

2001

Benjamin Štular
Arheologija Mengeškega polja v zgodnjem srednjem veku. Ljubljana 2001.

 

2000

Dragan Božič,
Nakovalca dačanskih zlatarjev?, Ljubljana 2000.

Na vrh