Inštitut za arheologijo ZRC SAZU [English]

O inštitutu Sodelavci Program Projekti Laboratorij ZbirkeZnanstvena srečanja
Pisni arhiv Publikacije Knjižnica Povezave NOVO Spletni arhivZa študente

PISNI ARHIV

Pisni arhiv IZA sestavljajo fondi:

Elaborati:
zbirka poročil in elaboratov raziskovalcev inštituta in zunanjih sodelavcev, ki so preko inštituta opravljali raziskovalne naloge v vseh topografskih enotah Slovenije ter poročila nekdanji Sekciji za arheologijo.

Iskalnik po bazi je dostopen na naslovu http://arkas.zrc-sazu.si/index.php.

Originali:
zbirka originalnega gradiva nekdanjih in današnjih raziskovalcev inštituta, terenski dnevniki in druga primarna dokumentacija ter nekaj starejšega originalnega gradiva zunanjih avtorjev, ki ga hrani IZA (Predjama, Ložar itd.)

Kopije:
kopije za naš prostor pomembnega pisnega arheološkega gradiva, originale sicer hranijo druge slovenske in tuje inštitucije (del arhiva dunajske Centralne komisije; Szombathyjeva korespondenca in dnevniki ter dnevniki F. Ferka; korespondence in drugi arhivi Pečnika, Žmavca, Kušljana, Ložara, Hitzingerja, Mülnerja, Dežmana in drugih).
Rokopisi so deloma transkribirani.

Razno:
zbirka različnega gradiva: korespondence (Tabula imperii Romani), polemike (Ptujski grad), filmi za arheološke publikacije inštituta (Arheološki vestnik in drugo), gradivo ob simpozijih, gradivo ob Arheološki karti Jugoslavije, arheološki terminologiji itd.

Arhivar: Andreja Dolenc Vičič

Dostopnost gradiva za zunanje uporabnike:
Gradiva ne izposojamo na dom. Pregledovanje je možno v prostorih Inštituta za arheologijo, ostalo po dogovoru.
Uradne ure: od 8. do 10. ure

Telefon: (01) 47 - 06 - 392

Na vrh