Inštitut za arheologijo ZRC SAZU [English]

O inštitutu Sodelavci Program Projekti Laboratorij ZbirkeZnanstvena srečanja
Pisni arhiv Publikacije Knjižnica Povezave NOVO Spletni arhivZa študente

ZBIRKE

Gradimo zbirke podatkov:
 • Arkas
 • je Arheološki kataster Slovenije. Sestavljajo ga osnovni podatki o vsakem slovenskem najdišču. Baza je urejena tako, da omogoča iskanje po obdobjih, po najdbah, naseljih ipd
  Kontaktna oseba: Sneža Tecco Hvala

 • Članki v Arheoloških vestnikih
 • je zbirka člankov, knjižnih ocen in prikazov ipd, objavljenih v Arheoloških vestnikih. Iskalnik omogoča iskanje po avtorjih, naslovih, številkah in letih izidov Vestnikov
  Kontaktna oseba: Mateja Belak

 • Članki v publikaciji Studia mythologica Slavica
 • je zbirka člankov, knjižnih ocen in prikazov ipd, objavljenih v Studia Mythologica Slavica. Iskalnik omogoča iskanje po avtorjih, naslovih, številkah in letih izidov..
  Kontaktna oseba: Mateja Belak

 • Libera
 • Libera je zbirka večinoma arheološke literature. Zajema čas od 5./6. st. do 10./11. st. in prostor Evrope, Bližnjega Vzhoda, Severne Afrike. Osredotočena je na Srednjo in Vzhodno Evropo, problemsko pa na Slovane. Zajema le knjige Inštituta za arheologijo ZRC SAZU. Vsebuje tudi stvarna gesla in je namenjena iskanju začetne literature za študij posameznih problemov.
  Kontaktni osebi: ddr. Andrej Pleterski in Mateja Belak

 • Ptuj
 • je temeljna podatkovna zbirka arheoloških najdišč Ptuja
  Namenjena je proučevanju naselbinskega razvoja Ptuja v rimski dobi.
  Prostorsko pokriva območje največjega obsega rimskega mesta Poetovio z grobišči in neposredno okolico, časovno zajema najdišča v vseh arheoloških obdobjih od prazgodovine do zgodnjega srednjega veka.
  Kontaktni osebi: dr. Jana Horvat in Andreja Dolenc Vičič

 • Zbiva
 • je arheološka baza podatkov za vzhodne Alpe in obrobje v zgodnjem srednjem veku. Prostorsko pokriva Slovenijo, Avstrijo, Istro in Kvarner na Hrvaškem in Furlanijo ter Julijsko krajino v Italiji, primerjalno pa vsebuje tudi posamična najdišča iz soseščine in predhodnega obdobja.
  Kontaktna oseba: Mateja Belak

 • Zbirke ustnih izročil
 • Vnosni sistem Izročilo in prostor je namenjen vnosu podatkov o izročilu in njegovi prostorski umeščenosti.
  Kontaktna oseba: Andrej Pleterski

Na vrh