Inštitut za arheologijo ZRC SAZU [English]

O inštitutu Sodelavci Program Projekti Laboratorij ZbirkeZnanstvena srečanja
Pisni arhiv Publikacije Knjižnica Povezave NOVO Spletni arhivZa študente

PROGRAM Arheološke raziskave

Št. programa:
P6-0064

Trajanje programa:
2009–2014

Vodja programa:
Anton Velušček

Program »Arheološke raziskave« je usmerjen v temeljne raziskave, katerih cilj je pridobivanje novih znanj o razvoju človeka in družbe v najstarejših obdobjih jugovzhodnoalpskega prostora. Ker je večplasten, zaobjema širok lok od uvajanja in preverjanja novih raziskovalnih metod, izgrajevanja podatkovnih zbirk in dokumentacijskih sistemov, pa vse do pridobivanja novih spoznanj o poselitvenih strukturah, gospodarstvu, družbenih procesih in načinu življenja ljudi, ki so od prazgodovine do zgodnjega srednjega veka prebivali na območju jugovzhodnih Alp. Program je sestavljen iz naslednjih sklopov:

  1. Arheološka podoba slovenskih pokrajin med 5. in 2. tisočletjem pr. n. št.
  2. Severovzhodna Slovenija v pozni bronasti dobi
  3. Jugovzhodne Alpe v 2. in 1. stoletju pr. n. št.
  4. Procesi romanizacije na območju Slovenije
  5. Rimski napisi Slovenije
  6. Antični literarni viri za vzhodnoalpski prostor in zahodni Balkan
  7. Rimska zgodovina Slovenije
  8. Poznoantična poselitev Slovenije in njena vpetost v poselitvene strukture rimskega imperija
  9. Gospodarska in družbena dinamika na ozemlju Slovenije v zgodnjem srednjem veku
  10. Okolje v arheoloških dobah

 
***

Program 2004–2008 >> Arhiv