Inštitut za arheologijo ZRC SAZU [English]

O inštitutu Sodelavci Program Projekti Laboratorij ZbirkeZnanstvena srečanja
Pisni arhiv Publikacije Knjižnica Povezave NOVO Spletni arhivZa študente
Anton Velušček (ur. /ed.)

RESNIKOV PREKOP. Najstarejša koliščarska naselbina na Ljubljanskem barju

RESNIKOV PREKOP. The oldest pile-dwelling settlement in the Ljubljansko barje

Vsebina

V spomin na 130. obletnico odkritja kolišč na Ljubljanskem barju je v zbirki Opera Instituti archaeologici Sloveniae 10 izšla multidisciplinarna znanstvena monografija Resnikov prekop, najstarejša koliščarska naselbina na Ljubljanskem barju. Gre za dobro poznano arheološko najdišče, ki ga je pred dobrimi štirimi desetletji v večjem obsegu raziskoval prof. Josip Korošec. V monografiji pa so predstavljeni izsledki sondiranj, ki jih je leta 2002 opravila ekipa Inštituta za arheologijo ZRC SAZU.

Resnikov prekop, ki je najstarejša koliščarska naselbina na Ljubljanskem barju, leži na območju s pestro geološko in arheološko zgodovino. Naselbina je uvrščena v t. i. savsko skupino in naj bi živela v 46. stoletju pr. Kr. Najkasneje v 1. tisočletju pr. Kr. je čez prazgodovinsko najdišče tekla tekoča voda, ki je odplavila veliko prazgodovinskih kulturnih ostankov. V rimskem obdobju je mimo prazgodovinske naselbine šla trasa rimske vicinalne ceste. V naplavinski plasti, skupaj ali tik nad preostalimi prazgodovinskimi najdbami, je bilo najdenih nekaj slučajnih rimskodobnih najdb.

V monografiji se torej lahko seznanimo z arheološkim najdbami iz 5. tisočletja pr. Kr., a tudi s posamičnimi najdbami iz rimske dobe, z rezultati sedimentoloških in palinoloških raziskav, z raziskavo fitolitov, s preučevanjem smeri vodnih tokov, z raziskavo makrorastlinskih ostankov, z dendrokronološkim raziskovanjem in z raziskovanjem sesalskih ter ptičjih kostnih ostankov.

***

2006, (Opera Instituti Archaeologici Sloveniae, 10), 156 str., 88 črno-belih risb, fotografij, preglednic, grafov in zemljevidov, 20 x 29 cm, trda vezava, ISBN 961-6568-40-X.

Celotno besedilo:

Cenik
Naročila

Na vrh
Opera | Naprej >>