Inštitut za arheologijo ZRC SAZU [English]

O inštitutu Sodelavci Program Projekti Laboratorij ZbirkeZnanstvena srečanja
Pisni arhiv Publikacije Knjižnica Povezave NOVO Spletni arhivZa študente
Andrej Pleterski

(s prispevki Igorja Bahorja, Vida Pleterskega, Marka Žagarja in Veronike Pflaum)

Zgodnjesrednjeveška naselbina na blejski Pristavi. Tafonomija, predmeti in čas.

Frühmittelalterliche Siedlung Pristava in Bled. Taphonomie, Fundgegenstände und zeitliche Einordnung.

Vsebina

Blejska Pristava spada med tista arheološka najdišča, ki po obsegu in zapletenosti informacij, ki jih ponujajo, predstavljajo vzorec, v katerem se kažejo številni splošni procesi. Ko rešujemo uganke Pristave, rešujemo v veliki meri tudi povsem splošne nerešene probleme vzhodnih Alp v zgodnjem srednjem veku.

Najprej je predstavljena tafonomska analiza naselbine. Sledi klasifikacija lončenine in njena absolutna datacija. Za to je bil razvit povsem nov datacijski postopek. Ni preprost, vendar se je izkazal za uporabnega in uspešnega. Sedaj je na voljo in v pomoč vsakomur.

Podpora tej analizi in podobnim, do katerih bo v stroki še prišlo, so specialistični prispevki. Prvega lahko uvrstimo v arheologijo poskusov. Gre za rekonstrukcijo načina izdelovanja posod brez uporabe lončarskega kolesa. Pri tem je bila razrešena tudi uganka izjemne luknjičavosti posod iz severovzhodne Slovenije. Drugi prispevek je informacijsko-računalniški, ki predstavlja izpeljavo algoritma za izračunavanje prostornine loncev z izvihanim ustjem in daje v ta namen na voljo računalniški program. Sledi meteorološka analiza izjemnega vremenskega dogodka v poletju leta 676. Ta je na blejski Pristavi povzročil naplavinsko plast, ki je stratigrafska ločnica. Zaključni del knjige je analiza antičnih najdb s Pristave in iz Blejskega kota.

***

2010, (Opera Instituti Archaeologici Sloveniae, 19), 264 str., 33 barvnih ter 148 črno-belih risb, fotografij in načrtov, 99 tabel in grafov; 20 x 29 cm, trda vezava, ISBN 978-961-254-206-1.

Celotno besedilo:

Cenik
Naročila

Na vrh
Opera | Naprej >>