Inštitut za arheologijo ZRC SAZU [English]

O inštitutu Sodelavci Program Projekti Laboratorij ZbirkeZnanstvena srečanja
Pisni arhiv Publikacije Knjižnica Povezave NOVO Spletni arhivZa študente
Jana Horvat in Andreja Dolenc Vičič

Arheološka najdišča Ptuja
Rabelčja vas

Archaeological Sites of Ptuj
Rabelčja vas

Sodelavki / With the contribution of
Marjana Tomanič Jevremov, Marija Lubšina Tušek

Vsebina

Na območju Rabelčje vasi, ki zajema slabo tretjino rimskega mesta Petoviona, je bilo v dveh stoletjih več kot 160 arheoloških odkritij in raziskav. V zadnjih štirih desetletjih so tu potekala obsežna zaščitna raziskovanja, ki so razkrila številne prazgodovinske ostanke ter vzhodno, obrtniško četrt antičnega mesta z glavno cesto in razsežnimi grobišči.

Arheološka najdišča so v knjigi predstavljena v obliki kataloga in umeščena na pregledne karte v merilih 1 : 2500 in 1 : 5000 ter na podrobne karte v večjih merilih. Katalog je razdeljen po velikih časovnih obdobjih na prazgodovinski, rimski, zgodnjesrednjeveški in poznosrednjeveško-novoveški del. Veliko truda je bilo vloženega v natančno in utemeljeno umestitev na karte ter v povezavo najdišč z omembami v literaturi. Na kratko je predstavljen potek raziskav, opis ostankov ter datacije, ki dosledno temeljijo na že objavljenih podatkih. V zaključnem poglavju je predstavljen razvoj poselitve na območju Rabelčje vasi in na prostoru celotnega Ptuja, od eneolitika do zgodnjega srednjega veka.

Knjiga je v celoti slovenska, uvodna in zaključna poglavja pa so prevedena v angleščino.

***

2010, (Opera Instituti Archaeologici Sloveniae, 20), 216 str., 41 barvnih in 6 črno-belih zemljevidov, načrtov in fotografij; 3 preglednice; 4 barvne priloge, 20 x 29 cm, trda vezava, ISBN 978-961-254-163-7.

Celotno besedilo:
Priloge:

Cenik
Naročila

Na vrh
Opera | Naprej >>