Inštitut za arheologijo ZRC SAZU [English]

O inštitutu Sodelavci Program Projekti Laboratorij ZbirkeZnanstvena srečanja
Pisni arhiv Publikacije Knjižnica Povezave NOVO Spletni arhivZa študente
Borut Toškan (ur.)

DROBCI LEDENODOBNEGA OKOLJA
Zbornik ob življenjskem jubileju Ivana Turka

FRAGMENTS OF ICE AGE ENVIRONMENTS
Proceedings in Honour of Ivan Turk's Jubilee

Vsebina

Nabor člankov v monografiji sega v zelo različna znanstvena področja, njihovo skupno težišče pa so nova spoznanja o ledeni dobi na Evropskih tleh. Deset od skupno sedemnajstih poglavij je namenjenih podajanju, analizi in interpretaciji paleonotoloških podatkov. V njih so obdelani ostanki sedmih vrst velikih sesalcev: ob tistih jamskega medveda, kateremu je v knjigi namenjenega največ prostora, se posamezni članki posvečajo še najdbam mastodonta, mamuta, jamske hijene in leva, kozoroga ter rjavega medveda. Nov vpogled v paleookoljske in klimatske razmere posameznih faz zadnjega glaciala na območju jugovzhodnih Alp ponujajo študije malih sesalcev iz jame Divje babe I, navedene problematike pa se dotikajo tudi poglavja posvečena analizi ostankov flore in geoarheološkim raziskavam. Poseben članek je namenjen pregledu dosedanjih analiz piščali iz Divjih bab I, kateremu pa so dodani tudi novi izsledki muzikoloških raziskav o izrednih tehničnih zmogljivostih tega najstarejšega glasbila, ki kažejo na visoke kognitivne sposobnosti neandertalcev. Monografijo zaključuje predstavitev raziskave starih rokopisnih in tiskanih virov, ki ponuja nekaj zanimivih dejstev v zvezi z odkrivanjem enega pomembenjših paleonotoloških najdišča na Slovenskem - Mokriške jame.

Monografija 'Drobci ledenodobnega okolja' je bila zasnovana v počastitev jubileja eminentnega raziskovalca slovenskega paleolitika - Ivana Turka. V uvodnem čalnku so tako predstavljeni njegovo delo, glavni dosežki in izbrana bibliografija.

***

2011, (Opera Instituti Archaeologici Sloveniae, 21), 280 str., 44 črno-belih fotografij, 10 načrtov, 52 preglednic, 71 grafov in 9 zemljevidov, 20 x 29 cm, trda vezava, ISBN 978-961-254-257-3.

Celotno besedilo:

Cenik
Naročila

Na vrh
Opera | Naprej >>