Inštitut za arheologijo ZRC SAZU [English]

O inštitutu Sodelavci Program Projekti Laboratorij ZbirkeZnanstvena srečanja
Pisni arhiv Publikacije Knjižnica Povezave NOVO Spletni arhivZa študente

Slavko Ciglenečki
Zvezdana Modrijan
Tina Milavec

Poznoantična utrjena naselbina Tonovcov grad pri Kobaridu
Naselbinski ostanki in interpretacija

Late Antique fortified settlement Tonovcov grad near Kobarid
Settlement remains and interpretation

Sodelavci / With contributions of:
Benjamin Štular, Saša Čaval, Ivan Šprajc

Vsebina

V knjigi so predstavljeni rezultati terenskih raziskav poznoantične naselbine Tonovcov grad pri Kobaridu, ki spada med najbolje ohranjene poznoantične naselbine v Sloveniji in na širšem območju vzhodnih Alp.

Najprej je predstavljena lega same naselbine in njen današnji izgled, nato pa arheološka podoba Posočja v pozni antiki in mreža poti v tem obdobju.

Terenske raziskave, ki so s presledki trajale od leta 1993 do 2005, so do sedaj odkrile ostanke treh poznoantičnih cerkva, več bivalnih zgradb in cisterne za vodo. V knjigi je v tekstu, z načrti in fotografijami predstavljena stratigrafska situacija na vseh izkopnih poljih (stavba 1, stavbi 2 in 3, sklop cerkva, cisterna), faze poselitve na posameznih izkopnih poljih in njihova časovna uvrstitev. Prvi razcvet poznoantične naselbine se je začel sredi 4. st. in trajal do prvih desetletij 5. st. Objekti iz tega časa so bili sicer slabo ohranjeni zaradi močne gradbene dejavnosti v začetku 6. st., najdeno pa je bilo bogato drobno gradivo. Življenje na naselbini je svoj vrh doseglo v začetku 6. st. V tem času so bile na novo postavljene bivalne zgradbe ter kompleks treh, med seboj povezanih zgodnjekrščanskih cerkva. Kvaliteta ohranjenosti le-teh je omogočila širšo študijo o zgodnjekrščanski arhitekturi v jugovzhodnoalpskem in jadranskem območju.

Naselbina je nato postavljena v širši okvir zahodne Sloveniji in Furlanije v pozni antiki. V času 2. polovice 4. st. je predstavljala pomemben člen v obrambi ozemlja Italije pred vpadi s severa in z vzhoda, v 6. st. pa verski in upravni center staroselskega prebivalstva zgornjega Posočja. Njen zadnji višek sodi v sredino 6. st., ko je imela pomembno vlogo v utrjevanju bizantinske oblasti po bizantinsko-gotskih vojnah. Propad naselbine lahko postavimo v začetek 7. st.

***

2011, (Opera Instituti Archaeologici Sloveniae, 23), 304 str., 211 črno-belih in barvnih risb, fotografij in zemljevidov, 5 barvnih prilog; 20 x 29 cm, trda vezava, ISBN 978-961-254-331-0.

Celotno besedilo:
Priloge:

Cenik
Naročila

Na vrh
Opera< | Naprej >