Inštitut za arheologijo ZRC SAZU [English]

O inštitutu Sodelavci Program Projekti Laboratorij ZbirkeZnanstvena srečanja
Pisni arhiv Publikacije Knjižnica Povezave NOVO Spletni arhivZa študente
Anton Velušček (ur. /ed.)

HOČEVARICA - eneolitsko kolišče na Ljubljanskem barju

HOČEVARICA - an eneolithic pile dwelling in the Ljubljansko barje

Vsebina

V monografiji so celovito predstavljene arheološke in dendrokronološke raziskave dveh koliščarskih poselitvenih ciklusov na najdišču Hočevarica na Ljubljanskem barju, ki sta se dogajala v okvirno 37. in prvi polovici 36. stoletja pr. Kr.

Poleg artefaktov s Hočvarice (A. Velušček) so predstavljeni tudi rezultati paleobotaničnih raziskav (M. Jeraj), opredelitev materiala ogrličnega obročka (D. Skaberne in A. Mladenovič), analize metalurških pripomočkov (Ž. Šmit) in bakrenih predmetov (Z. Milić), analiza ostankov človeških zob (P. Leben-Seljak) ter živalskih ostankov sesalcev (B. Toškan in J. Dirjec), rib (M. Govedič, J. Pavšič in J. Dirjec) in ptičev (F. Janžekovič in V. Malez).

Sledijo poglavja o keramičnih najdbah (A. Velušček). Tako je na osnovi primerjalne analize keramike z najdišč v osrednji ter vzhodni Sloveniji definiran horizont keramike z brazdastim vrezom, ki ga na osnovi rezultatov dendrokronoloških raziskav in radikarbonskega datiranja (K. Čufar, A. Velušček, B. Kromer in N. Martinelli) časovno umeščamo v drugo četrtino četrtega tisočletja pr. Kr. Izpostavljena je dendrokronološko dokazana skorajšnja skočasnost koliščarskih naselbin Hočevarica na Ljubljabnskem barju in Palù di Livenza v severni Italiji (K. Čufar in N. Martinelli).

Pomembne so tudi ugotovitve, da moremo prvi vrhunec lokalne metalurške dejavnosti in izkoriščanje lokalnih surovinskih virov v jugovzhodnoalpskem prostoru postaviti v obdobje Hočevarice (A. Velušček).

Besedilo teče vzporedno v slovenskem in angleškem jeziku.

***

2004, (Opera Instituti Archaeologici Sloveniae, 8), 328 str., 208 črno-belih in barvnih risb, fotografij in zemljevidov, 20 x 29 cm, trda vezava, ISBN 961-6500-28-7.

Celotno besedilo:

Cenik
Naročila

Na vrh
Opera | Naprej >>