Inštitut za arheologijo ZRC SAZU [English]

O inštitutu Sodelavci Program Projekti Laboratorij Zbirke Znanstvena srečanja
Pisni arhiv Publikacije Knjižnica Povezave NOVO Spletni arhiv Za študente

PROGRAM:
Rimska zgodovina Slovenije

Predstavitev programa

V sodelovanju z Univerzo v Ljubljani bomo pripravili prvi zvezek slovenske zgodovine (antika), ki doslej v takšnem obsegu še ni bila napisana. Obsegal bo približno osem stoletij antičnega obdobja od ustanovitve Akvileje do Justinijana z uvodnim poglavjem o stikih severnojadranskega in jugovzhodnoalpskega prostora z grškim svetom. Poudarjen bo lokalni vidik, saj bomo poskušali vključiti vse dosedanje védenje o tem prostoru v antiki. Ker pa le-ta nikdar ni predstavljal zaključene administrativne enote (razdeljen je bil kar na štiri: Italija [njena 10. regija], Norik, Panonija in del Dalmacije), bomo upoštevali tudi širši regionalni vidik in sočasno dogajanje v celotnem rimskem imperiju. Pri pisanju prvega zvezka zgodovine sodelujejo trije sodelavci inštituta.


Slovenski prostor v antiki.

Kontaktna oseba:
Marjeta Šašel Kos

<< Antični literarni viri za vzhodnoalpski prostor in zahodni Balkan
>> Poznoantična poselitev Slovenije in njena vpetost v poselitvene strukture rimskega imperija
Na vrh