Inštitut za arheologijo ZRC SAZU [English]

O inštitutu Sodelavci Program Projekti Laboratorij ZbirkeZnanstvena srečanja
Pisni arhiv Publikacije Knjižnica Povezave NOVO Spletni arhivZa študente

SKRINJICA ODKRITIJ

Javno preizkusno predavanje

Mala dvorana ZRC SAZU, Novi trg 4, v četrtek, 21. decembra 2006, ob 17. uri

Tri v 19. stoletju odkrite zakladne najdbe orodja in orožja železne in rimske dobe.
Kritično branje literature, ovrednotenje virov in rekonstrukcija vsebine

Arheologi vse prepogosto iz literature nekritično prevzemamo podatke, opredelitve in dognanja, ne da bi podatke preverili in ne da bi pretehtali ustreznost raziskovalnih metod ter veljavnost dobljenih rezulatov.

Plave 1891

V leta 1975 izdanih Arheoloških najdiščih Slovenije, zakladnici podatkov o najdiščih in najdbah do leta 1965, je po eni strani veliko balasta in napak, po drugi strani pa v njih niso upoštevani številni rokopisni viri. V besedilu pod geslom Plave na str. 124 Arheoloških najdišč Slovenije je le malokateri podatek točen. Omemba kultnih grebljic in dveh "kultnih palic" sicer nakazuje, da gre za zelo nenavadno najdbo...


Petru 1975


Mitteilungen der Zentral-Kommission 1893


Maionicovo pismo 1892

Gora nad Polhovim Gradcem 1868

Leta 1983 objavljena domneva, da je poznorimska zakladna najdba bronastih posod, zvoncev, tehtnic in uteži, odkrita na Gori nad Polhovim Gradcem leta 1883, vsebovala tudi železne žage in sekire, je napačna. Orodje za obdelavo lesa je bilo poleg zvoncev v zakladni najdbi, najdeni na Gori že leta 1868. V Arheoloških najdiščih Slovenije ta ni niti omenjena, čeprav o njej poročata dva tiskana vira, objavljena v časnikih Laibacher Zeitung in Slovenec. Največ podatkov o okoliščinah odkritja in o najdenih predmetih pa vsebuje pismo Janeza Žana.


Ciglenečki 1983


Dežman 1876


Pečnik 1886


Žanovo pismo 1875

Rubije 1889

Zakladna najdba iz Rubij ob Vipavi je bila najdena leta 1889 in objavljena leta 1975 kot poznolatenski depo orodja in orožja. Tej objavi sta v letih 1995 in 2000 sledili še dve, ki povsem nekritično ponavljata sestavo in datacijo depoja iz prve objave. Iz pisma Heinricha Maionice in iz dnevnika Josefa Szombathyja pa lahko razberemo, da v depoju ni bilo orodja. Glede na v njem zastopane vrste sekir in suličnih osti je tudi jasno, da ni poznolatenski.


Guštin 1975


Guštin 1975, T. 1


Guštin 1975, T. 2


Szombathyjev dnevnik 1890


Szombathyjev dnevnik 1890


Maionicovo pismo 1891

Gradišče pri Trnovem 1884

Za predmete zakladne najdbe, izkopane leta 1884 na Gradišču pri Trnovem, je bilo leta 1979 zapisano, da izvirajo iz grobov. Iz dopisa v Novicah, iz članka Carla Moserja in iz več rokopisnih virov nasprotno izhaja, da gre za zakladno najdbo orožja in verjetno tudi konjske opreme.


Guštin 1979


Guštin 1979


Guštin 1979


Novice 1884


Moser 1887


Moser 1887


Moserjeva dopisnica 1887


Pečnikovo pismo 1887

Na vrh |