Institute of Archaeology [Slovenian]

Home Members Programme Projects Laboratory
Database Publications Library Links Archive

Benjamin Štular

E-mail:
bstular@zrc-sazu.si

Telephone:
+ 386 1 47 06 387

Education:

 • BA in archaeology 2001, Faculty of Arts, University of Ljubljana
 • MA in archaeology 2005, Faculty of Arts, University of Ljubljana
 • PhD in archaeology 2007, Faculty of Arts, University of Ljubljana

Periods of stay abroad:

 • 2004, 2005: Department of Archaeology, Masarik University at Brno, Czech Republic;
 • 2006: Institut for Archaeology, Slovak Academy of Sciences and Arts (AV SAV), Nitra, Slovakia;
 • 2006: Department for Archaeology for Medieval and Post-Medieval studies at the Otto-Friedrich University, Bamberg, Germany (Lehrstuhls für Archäologie des Mittelalters und der Neuzeit na Otto-Friedrich-Universität;
 • 2008: Geisteswissenschaftliches Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas, University of Leipzig, Grmany;
 • 2009: Visual and Spatial Technologies Centre at the University of Birmingham.

Present position:
assistent researcher

Research interests:
Material culture 11th - 15th c. AD, landscape archaeology, GIS and remote sensing, information systems in archaeology, cultural heritage management

Current projects:

Bibliography:
Personal bibliography from 2001 is available at COBISS, Bibliography of Researchers.

Selected Bibliography:

 • ŠTULAR, Benjamin, HROVATIN, Ivan Marija. Slovene pagan sacred landscape: study case: the Bistrica Plain. Stud. mythol. Slav., 2002, letn. 5, str. 43-68, zvd. [COBISS.SI-ID 20189485]
 • ŠTULAR, Benjamin. Site catchment analysis in landscape archaeology. V: PERKO, Drago (ed.), NARED, Janez (ed.), ČEH, Marjan (ed.), HLADNIK, David (ed.), KREVS, Marko (ed.), PODOBNIKAR, Tomaž (ed.), ŠUMRADA, Radoš (ed.). Geografski informacijski sistemi v Sloveniji 2005-2006. Ljubljana: Založba ZRC, 2006, str. 199-210, ilustr. [COBISS.SI-ID 25475373]
 • ŠTULAR, Benjamin. High medieval kitchen pottery. The Kamnik Mali grad case study. Arheol. vestn., 2007, št. 58, str. 375-404, ilustr. [COBISS.SI-ID 27352621] ŠTULAR, Benjamin. The individuals, the community, and the ritual in the early Middle Ages. An analysis of cemetery data from Mali grad, Slovenia. Stud. mythol. Slav., 2007, 10, str. 23-50, ilustr. [COBISS.SI-ID 27189037] ŠTULAR, Benjamin. Prostorske analize Malega gradu v Kamniku (Slovenija). V: KOUŘIL, Pavel (ed.), MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk (ed.). Sborník příspěvku přednesených na 39. medzinárodnej konferencii archeológie stredoveku s hlavným zameraním sídliská v stredovekom rurálnim prostredí, Teplý vrch, okr. Rimavská Sobota, 24.-28. septembra 2007, (Archaeologica historica, 33(2008)). Brno: Muzejní a vlastivědná společnost [etc.], 2008, str. 255-264, ilustr. [COBISS.SI-ID 28872237]BELAK, Mateja (ed.), PLETERSKI, Andrej (ed.), LIKAR, Darko, OSTAN, Aleksander, PLETERSKI, Andrej, ROŽIČ, Janko, ŠTULAR, Benjamin. Sporočila prostora: arhe : arheologija - arhitektura. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2008 [COBISS.SI-ID 28825389]ŠTULAR, Benjamin. Mali grad: visokosrednjeveški grad v Kamniku = Mali grad : high medieval castle in Kamnik, (Opera Instituti archaeologici Sloveniae, 15). Ljubljana: Inštitut za arheologijo ZRC SAZU: Založba ZRC, 2009. 253 str., ilustr. ISBN 978-961-254-111-8. [COBISS.SI-ID 243591168]ŠTULAR, Benjamin. Historic Landscape Characterisation: Kobarid, Staro Selo, Drežnica, Ladra., web publication. Ljubljana 2009.
 • ŠTULAR, Benjamin, OŠTIR, Krištof, NUNINGERA, Laure and KOKALJ, Žiga. Visualization of lidar-derived relief models for detection of archaeological features, Journal of Archaeological Science 2012 (Available online 7 June 2012).

>> Next | Top | << Previus