Inštitut za arheologijo ZRC SAZU [English]

O inštitutu Sodelavci Program Projekti Laboratorij ZbirkeZnanstvena srečanja
Pisni arhiv Publikacije Knjižnica Povezave NOVO Spletni arhivZa študente

Dragan Božič

E-naslov: Dragan.Bozic@zrc-sazu.si

Telefon: (01) 47 06 396

Izobrazba:

 • diploma iz arheologije 1980, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani
 • doktorat iz arheologije 1993, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Študij v tujini:

Študij arheologije železne dobe pri profesorju Georgu Kossacku na Inštitutu za prazgodovinsko in zgodnjesrednjeveško arheologijo Univerze Ludvika-Maksimilijana v Münchnu na Bavarskem v šolskem letu 1977-1978.

Naziv:

znanstveni svetnik

Področja preučevanja:

 • mlajša železna doba v srednji Evropi (zlasti pozna latenska doba s prehodom v rimsko dobo in kronološki sistemi)
 • nekeramične najdbe rimske dobe in pozne antike
 • zakladne najdbe orodja
 • arhivski arheološki viri

Raziskovalni program
Jugovzhodne Alpe v 2. in 1. stoletju pr. n. št.

Uredništvo:

Bibliografija:

Osebna bibliografija za obdobje od leta 1974 dalje je na voljo v okviru COBISSove Bibliografije raziskovalcev.

Izbrana bibliografija:

Starejša železna doba

 • Late Hallstatt period bronze vessels in two late graves of the La Tene-early Imperial Idrija group. - V: Keltske študije 2 (Montagnac 2009) str. 77-84.
 • P. Turk, D. Božič, J. Istenič, N. Osmuk in ž. Šmit, New pre-Roman inscriptions from western Slovenia : the archaeological evidence. - V: Keltske študije 2 (Montagnac 2009) str. 47-64.

Mlajša železna doba

 • Relativna kronologija mlajše železne dobe v jugoslovanskem Podonavju [Relative Chronologie der jüngeren Eisenzeit im jugoslawischen Donauraum]. - Arheološki vestnik 32, Ljubljana 1981, str. 315-347.
 • Kasnolatenski astragalni pojasevi tipa Beograd [Die spätlatčnezeitlichen Astragalgürtel vom Typ Beograd]. - Starinar 32, 1981, Beograd 1982, str. 47-56.
 • Keltska kultura u Jugoslaviji. Zapadna grupa. - V: Praistorija jugoslavenskih zemalja, knj. 5, Željezno doba (Sarajevo 1987) str. 855-897.
 • I Taurisci. - V: I Celti (Milano 1991) str. 471-477.
 • O latenskih najdbah na območju Ptuja [Concerning the La Tčne finds in the Ptuj Area]. - V: Ptujski arheološki zbornik (Ptuj 1993) str. 189-204.
 • Slovenija in srednja Evropa v poznolatenskem obdobju [Slowenien und Mitteleuropa in der Spätlatčnezeit]. - Arheološki vestnik 44, Ljubljana 1993, str. 137-152.
 • Neues über die Kontakte längs der Bernsteinstraße während der Spätlatčnezeit. - Arheološki vestnik 49, Ljubljana 1998, str. 141-156.
 • Die Erforschung der Latčnezeit in Slowenien seit Jahr 1964. - Arheološki vestnik 50, Ljubljana 1999, str. 189-213.
 • Ljudje ob Krki in Kolpi v latenski dobi [Zur latčnezeitlichen Bevölkerung an Krka und Kolpa]. - Arheološki vestnik 52, Ljubljana 2001, str. 181-198.
 • L'aiguičre en bronze de la tombe ŕ char de Verna (Isčre): une composition tripartite. - Arheološki vestnik 54, Ljubljana 2003, str. 259-269.
 • The function of the bronze D-shaped ring from the late Republican horse burial in Kobarid, Soča Valley (SI). - Instrumentum 20, Montagnac 2004, str. 6-8.
 • Late La Tène-Roman cemetery in Novo mesto. Ljubljanska cesta and Okrajno glavarstvo. Studies on fibulae and on the relative chronology of the Late La Tène period [Poznolatensko-rimsko grobišče v Novem mestu. Ljubljanska cesta in Okrajno glavarstvo. Študije o fibulah in o relativni kronologiji pozne latenske dobe]. - Katalogi in monografije 39 (Ljubljana 2008).
  Ocene in prikazi:
  • M. Vogel, Gradbeniki so že nekdaj uničevali grobove. - Delo 51, št. 00, 3. julija 2009, str. 19.
  • D. Breščak, Poznolatensko-rimsko grobišče v Novem mestu. - Rast 20, št. 3-4, julij 2009, str. 398-400.
 • Fibule di tipo Nova vas. - V: Fibule antiche del Friuli, Cataloghi e monografie archeologiche dei Civici musei di Udine 9 (Roma 2008) str. 19-21.
 • Fibeln vom Typ Nova vas [Elektronski vir]. - V: Fibule antiche del Friuli [Elektronski vir], Cataloghi e monografie archeologiche dei Civici musei di Udine 9 (Roma 2008).
 • Lista 1, Elenco delle fibule del tipo Nova vas [Elektronski vir]. - V: Fibule antiche del Friuli [Elektronski vir], Cataloghi e monografie archeologiche dei Civici musei di Udine 9 (Roma 2008).

Rimska doba

 • Hat man in der augusteischen Werkstatt auf dem Magdalensberg auch Standartenteile produziert? - Instrumentum 10, Montagnac 1999, str. 30 in 32.
 • Tre insediamenti minori del gruppo protostorico di Idrija pri Baci. - V: Studio e conservazione degli insediamenti minori romani in area alpina, Studi e Scavi 8 (Bologna 1999) str. 71-79.
 • Il vasellame bronzeo romano : grandi bacili e piccoli mestoli-colini. - V: I bronzi antichi : Produzione e tecnologia. Atti del XV Congresso Internazionale sui Bronzi Antichi, Monographies Instrumentum 21 (Montagnac 2002) str. 419-428.
 • D. Božič, M. Feugčre, Les instruments de l'écriture. - Gallia 61, Paris 2004, str. 21-41.

Pozna antika

Članki v tisku

 • A Hallstatt grave containing a cuirass, excavated near Stična by the Duchess of Mecklenburg in 1913. The reliability of grave groups from the Mecklenburg Collection [K halštatskemu grobu z oklepom, ki ga je leta 1913 pri Stični izkopala vojvodinja Mecklenburška. O zanesljivosti grobnih celot Mecklenburške zbirke]. - Arheološki vestnik 60, Ljubljana 2009, str. 000-000.

Izbrana bibliografija na spletni strani Archéophile.

Arheološke razstave:

Pedagoška dejavnost:
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo, Podiplomski študij.
Predmet: Materialna kultura mlajše železne dobe.

Skrinjica odkritij:

prejšnji zapis       naslednji zapis      Na vrh